Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nucleaire beveiliging: 4 nieuwe FANC-reglementen in kader van recent gewijzigde verplichtingen voor exploitanten

Nieuws - 03/06/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juni 2023 gelden nieuwe verplichtingen voor exploitanten van nucleaire installaties op het gebied van interventie (response) en samenwerking met de politiediensten. Ook de procedure voor het beheer van wijzigingen aan de installatie of de onderneming voor nucleair vervoer (met name van het fysieke beveiligingssysteem of het algemene beveiligingssysteem) verandert op enkele punten. Zo moet élke overwogen wijziging worden onderzocht vanuit het oogpunt van de nucleaire beveiliging, ongeacht of de gevolgen aan het veiligheidssysteem significant zijn. Zijn de gevolgen wél significant, dan moet het FANC het project uitdrukkelijk goedkeuren. Het is in navolging van deze wijzigingen (KB van 22 december 2022) dat het FANC nu met een reeks aanvullende technische reglementen komt.
Het gaat om
het technisch reglement betreffende de modaliteiten en vormen van presentatie van de aanvragen tot erkenning van de beveiligingssystemen van nucleaire vervoerbedrijven;
het technisch reglement tot regeling van bepaalde modaliteiten van het beheer van wijzigingen aan een nucleaire installatie;
het technisch reglement tot regeling van bepaalde modaliteiten van het beheer van wijzigingen die worden aangebracht aan een bedrijf voor het vervoer van kernmateriaal; en
het technisch reglement betreffende de modaliteiten en vormen van presentatie van de aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van een nucleaire installatie.
Erkenningsaanvragen beveiligingssystemen nucleaire vervoerbedrijven
Dit technische reglement is van toepassing op elke exploitant van een nucleair vervoerbedrijf die een aanvraag tot erkenning van het algemeen beveiligingssysteem van dit bedrijf of een aanvraag tot erkenning van zijn specifiek beveiligingssysteem (ook in het geval van een onderbreking van transport in een veiligheidszone) moet indienen.
De tekst bepaalt hoe de algemene communicatie met het FANC verloopt, hoe erkenningsvragen moeten worden ingediend en hoe de exploitanten moeten reageren op bijkomende vragen of verzoeken van het FANC.
Beheersmodaliteiten voor wijzigingen aan nucleaire installaties
De bepalingen van dit technisch reglement hebben betrekking op nucleaire installaties die het voorwerp hebben uitgemaakt van een erkenning m.b.t. de fysieke beveiliging (art. 8 KB fysieke beveiliging). Het reglement bevat de criteria en modaliteiten voor het bepalen van de wijzigingscategorieën en de procedures voor het beheer van significante en niet-significante wijzigingen.
Beheersmodaliteiten voor wijzigingen aan vervoerbedrijf kernmateriaal
Dit reglement heeft betrekking op bedrijven voor het vervoer van kernmateriaal, met inbegrip van hun vloot vervoermiddelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een erkenning met betrekking tot de fysieke beveiliging (art. 9 KB fysieke beveiliging). Ook deze tekst bevat de criteria en modaliteiten voor het bepalen van de wijzigingscategorieën en de procedures voor het beheer van significante en niet-significante wijzigingen.
Erkenningsaanvraag fysiek beveiligingssysteem nucleaire installatie
Het vierde technische reglement tot slot is van toepassing op elke exploitant van een nucleaire installatie die een aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van deze installatie moet indienen, met inbegrip van wanneer deze exploitant ook optreedt als verzender of ontvanger van een transport van kernmateriaal. De tekst bepaalt hoe de algemene communicatie met het FANC verloopt, hoe erkenningsvragen moeten worden ingediend en hoe de exploitanten moeten reageren op bijkomende vragen of verzoeken van het FANC.