Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)



In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)



Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022



Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoer



Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Brusselse instemming met gewijzigd samenwerkingsakkoord over verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad

Nieuws - 05/08/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beslisten op 12 mei 2022 om hun samenwerkingsakkoord m.b.t. het verplicht inburgeringstraject te wijzigen. De basistekst van 20 december 2018 wordt uitgebreid met een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via een uniform computergestuurd systeem. Dit uniform computergestuurd systeem zal gebruikt worden voor de opvolging van de dossiers van nieuwkomers. De gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zullen via het systeem kunnen detecteren welke nieuwkomers onder de verplichting tot inburgering vallen en zullen kunnen controleren of die verplichting wordt nagekomen. De erkende inrichters van het inburgeringstraject, de BAPA’s (bureaux d’accueil des primo-arrivants) en AgII BON (Agentschap Integratie en Inburgering, Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers) zullen het dossier van de verplichte nieuwkomers die bij hen zijn ingeschreven proactief kunnen opvolgen.
Op 20 juli 2020 heeft de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad alvast formeel ingestemd met de wijzigingen.
De instemmingsordonnantie treedt in werking op 7 augustus 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  20 JULI 2022. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad,BS 28 juli 2022, bl. 59229.