Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Brussels gewest verplicht plaatsing verkeersborden B22 en B23 aan driekleurige verkeerslichten

Nieuws - 14/02/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Aan alle driekleurige verkeerslichten in het Brussels gewest moet voortaan een verkeersbord B22 (fietsers mogen rechtsaf door rood) of B23 (fietsers mogen rechtdoor door rood) hangen, tenzij dat om veiligheidsredenen niet kan. Daarbij wordt rekening gehouden met de factoren 'zichtbaarheid' en 'plaatsgesteldheid'. De Brusselse regering draait met deze maatregel de huidige regelgeving, die gebaseerd is op de goodwill van de wegbeheerders, om.
De verkeersborden B22 en B23 staan fietsers toe om een rood of oranjegeel verkeerslicht voorbij te rijden om rechts af te slaan of rechtdoor te rijden, op voorwaarde dat ze voorrang geven aan de andere weggebruikers.
  
De verkeersborden B22 en B23.
De plaatsing van deze borden, die in 2012 in de Wegcode werden ingevoerd, is niet verplicht. Wegbeheerders beslissen volledig autonoom of ze de borden invoeren, wat onder andere Gent al op heel wat kruispunten gedaan heeft. Het Brussels gewest draait die redenering nu om: de plaatsing van de borden B22 en B23 is voortaan verplicht (ook voor de gemeenten), de niet-plaatsing ervan de uitzondering (die zal moeten worden verantwoord). De maatregel zou ‘de befietsbaarheid’ van de wegen in het gewest bevorderen.
Aanpassing MB Verkeerstekens
Het Brussels gewest voegt concreet volgende bepalingen toe aan het onderdeel ‘verkeerborden betreffende de voorrang’ in het MB Verkeerstekens van 11 oktober 1976: ‘de verkeersborden B22 en B23 moeten geplaatst worden aan alle driekleurige verkeerslichten bedoeld in artikel 61 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, behalve als dit omwille van veiligheidsredenen niet mogelijk is (zichtbaarheid, plaatsgesteldheid)’.
Met daarbij uitdrukkelijk ook het volgende: ‘de verkeersborden B22 moeten in elk geval geplaatst worden wanneer de fietser die rechts afslaat terecht komt op
een fietspad zoals bedoeld in artikel 2.7 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
een deel van de openbare weg aangeduid door het verkeersbord D10;
een weg of een deel van een openbare weg aangeduid door de verkeersborden F99a, F99b, F99c en F101a, F101b en F101c;
een voetgangerszone aangeduid door de verkeersborden F103 en F105;
een erf of een woonerf aangeduid door de verkeerborden F12a en F12b;
een bijzondere overrijdbare bedding of een busstrook aangeduid respectievelijk door het verkeersbord F17 en F18 wanneer deze opengesteld zijn voor fietsers’.
Mogelijk ook federaal
Brussel is het eerste gewest dat deze maatregel doorvoert. Mogelijk wordt dezelfde wijziging doorgevoerd op het federale niveau. Daarvoor is in elk geval al een wetsvoorstel ingediend.
In werking: 12 februari 2018.
Bron: Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 16 november 2017 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens met betrekking tot de voorwaarden voor het plaatsen van de verkeersborden B22 en B23, BS 12 februari 2018.

Extra informatie: Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers, BS 25 september 20102.