Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Offertes voor nieuw ICT-platform i-Police verwacht in september 2017

Nieuws - 19/07/2017
-
Auteur 
Tom Depla


Vijf maanden geleden gaf de federale ministerraad groen licht voor de overheidsopdracht om i-Police te ontwikkelen. Dat is een nieuw ICT-platform voor de politiediensten om informatie beter te kunnen beheren, analyseren en uitwisselen. Ondertussen is de gunningsprocedure volop bezig. In september worden de eerste offertes verwacht. Een jaar later, in september 2018, zal de finale offerte ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad. Daarna wordt i-Police tot 2021 geleidelijk aan ingevoerd.

Als antwoord op een parlementaire vraag gaf minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een gedetailleerde stand van zaken voor de gunningsprocedure. Hij wees erop dat gekozen is voor de procedure met concurrentiedialoog. “Die bestaat uit twee grote stappen: allereerst een oproep tot kandidaatstelling en vervolgens een dialoog met de geselecteerde kandidaten om een oplossing te kiezen. Tijdens de dialoog kan de opdrachtnemer, na elke fase, voorgestelde oplossingen uitsluiten.”

Stappen in de procedure

Heel wat stappen in de procedure voor i-Police zijn al achter de rug:
- de aanwerving van consultants door SMALS om de specificaties van de oplossing i-Police op te stellen, en dit in overleg met werkgroepen en deskundigen van de lokale en federale politie;
- de vooraankondiging van de overheidsopdracht i-Police op 26 oktober 2016;
- een informatie- en presentatiesessie over het doel van i-Police aan de geïnteresseerde firma's op 18 november 2016. Er waren ongeveer 45 firma's aanwezig;
- de mogelijkheid voor de firma's die kennis hebben genomen van de vooraankondiging om zich tussen november en december 2016 aan te melden bij de federale politie voor aanvullende informatie. Er hebben zich 25 firma's aangemeld;
- de goedkeuring van de inhoud van het project en de aankondiging van de opdracht door de ministerraad op 20 februari 2017;
- de publicatie van de opdracht in het bulletin der aanbestedingen op 27 februari 2017;
- een infosessie met de gelegenheid om vragen te stellen op 21 maart 2017;
- de indiening van de kandidaturen op 27 april 2017;
- de analyse van de kandidaturen voor begin juni 2017;
- de selectie van de kandidaten voor eind juni 2017.

De stappen die nog moeten volgen, zijn:
- de verzending van het bestek aan de kandidaten begin juli 2017.
- de indiening van de eerste offerte in september 2017;
- de analyse van de offertes en dialogen van oktober 2017 tot april 2018;
- de uiteindelijke offerteaanvraag en de evaluatie van die offerte van april 2018 tot augustus 2018;
- de voorlegging van het gunningsvoorstel in september 2018 aan de ministerraad.

Het bestek

Volgens minister Jambon wordt het bestek opgesteld “met behulp van een groot team van deskundigen en mensen van het terrein”. Het document bevat de uitleg van het beroep van de politie in België en de uitdrukking van de gewenste behoeften. Het bestek wordt na selectie van de kandidaten begin juli 2017 overhandigd. De procedure voorziet in minimaal drie en maximaal zes kandidaten.

Afstemming met Justitie

Het platform i-Police moet niet alleen een betere koppeling, uitwisseling en analyse van informatie binnen de politiediensten mogelijk maken. Ook de uitwisseling van informatie met Justitie moet efficiënter verlopen. “Er zijn vertegenwoordigers van Justitie aanwezig binnen de stuurgroep van het project i-Police om te verzekeren dat de initiatieven van de geïntegreerde politie en Justitie op elkaar zijn afgestemd”, aldus Jambon. “De minister van Digitale Agenda wordt hierin ook vertegenwoordigd met als doel de nodige synergieën met de oplossingen ontwikkeld inzake de elektronische handtekening en met name e-box, tot stand te brengen.”

Toegang en beveiliging

In een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken in juni 2016 dat er bij de ontwikkeling van i-Police rekening zal worden gehouden met alle groepen van gebruikers en hun behoeften, per activiteitsdomein. “De controlemechanismen blijven onveranderd”, zei hij. “De politie blijft de geldende wetgeving in acht nemen, maar de automatisering van bepaalde controles zal worden gefacilieerd. Er worden analyses en tests uitgevoerd om de veiligheid van de ICT-apparatuur te optimaliseren.”

Ondertussen hebben de analyses aangetoond dat er voor i-Police eerder een structuur van veiligheidslagen ter plaatse zal moeten worden opgericht, in plaats van een monolithisch blok. “Bij een aanpak in lagen wordt de toegang tot de gegevens bij elk verzoek geëvalueerd, volgens aangepaste technologieën. Elke doorgang via een laag wordt geregistreerd en tools maken het mogelijk om een ongepast gedrag te onderzoeken en alarmberichten te sturen naar de systeembeheerders en de verantwoordelijke van de beveiliging van de gegevens.”

Jambon gaf ook nog mee dat de technologische evolutie het mogelijk maakt om nieuwe maatregelen in te stellen, bijvoorbeeld de authenticatie van de gebruiker door een eID die onlangs werd ingevoerd in de toegangsprocedures voor de systemen van de federale politie.

Bron:
- Vraag nr. 2209 van Philippe Blanchart aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, over ‘i-Policeproject - Follow-up’, Bulletin nr. 122
- Vragen nr. 11800 van Alain Top, nr. 12188 van Philippe Pivin, nr. 11810 van Benoit Hellings, en nr. 12201 van Philippe Blanchart over ‘i-Police’ aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, behandeld in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op 8 juni 2016

Extra informatie:
- Nieuwsbericht ‘Federale ministerraad geeft groen licht aan overheidsopdracht voor ontwikkeling i-Police’ van 20 februari 2017 op Polinfo.be