Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Dan toch geen verplichte sirene voor hulpdiensten vanaf 1 februari 2024

Nieuws - 31/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Prioritaire voertuigen zijn dan toch niet verplicht om vanaf 1 februari 2024 altijd hun sirene te gebruiken bij dringende opdrachten waarbij ze de regels van de Wegcode niet naleven. De maatregel stuitte meteen na publicatie begin januari op onbegrip en kritiek. De federale regering heeft daarom beslist de inwerkingtreding ervan ‘on hold’ te zetten. De aanpassing zal eerst opnieuw tegen het licht worden gehouden. Pas na afstemming en overleg met de sector wordt beslist of en hoe de maatregel wordt ingevoerd.
Voorlopig blijft alles dus bij het oude. Bestuurders van prioritaire voertuigen (politie, ambulance, brandweer) zijn alleen verplicht om hun blauwe zwaailichten te gebruiken wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren en daarbij de bepalingen van de Wegcode niet naleven. De sirene (‘het speciale geluidstoestel’) gebruiken, blijft facultatief.
De federale regering wijzigt de inwerkingtreding van het ‘KB van 2 oktober 2023’ dat de maatregel invoert in de Wegcode. Het betrokken artikel 3 over het verplichte gebruik van het speciale geluidstoestel treedt niet, zoals de andere bepalingen van dat KB, in werking op 1 februari 2024, maar op een latere datum te bepalen door de federale regering.
In werking: 1 februari 2024.

Bron:  24 JANUARI 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,BS 26 januari 2024, bl. 10319.