Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Wegcontroles en controles ter plaatse bij wegvervoerbedrijven

Nieuws - 31/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende wegcontroles en controles ter plaatse bij wegvervoerbedrijven en tot wijziging van diverse bepalingen inzake het wegvervoer voert verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en van de Raad van 15 juli 2020 gedeeltelijk uit.
Controles
De ambtenaren van Brussel Mobiliteit zijn belast met de regelmatige wegcontroles en controles ter plaatse bij de betrokken bedrijven.
Ze moeten ook verschillende statistische gegevens verzamelen.
Wegcontroles
Er worden wegcontroles worden uitgevoerd die het moeilijk maken de controlepunten te ontwijken.
De controlerende ambtenaren mogen bij de selectie van voertuigen voor wegcontroles niet discrimineren.
Bij wegcontroles controleren de ambtenaren de volgende punten:
De registratiefiches voor de dagen voorafgaand aan de controle die zich aan boord van het voertuig moeten bevinden en de opgeslagen gegevens;
Alle gevallen waarin de toegestane maximumsnelheid gedurende meer dan één minuut wordt overschreden voor voertuigen van de categorieën N3 en M3;
De momentane snelheden van het voertuig die zijn geregistreerd gedurende ten hoogste de laatste 24 uur;
De correcte werking van het controleapparaat en de vaststelling van eventuele manipulaties van het apparaat, de bestuurderskaart of de registratiefiches;
Indien nodig controle van het controleapparaat om pogingen om gegevens te verbergen, te manipuleren of te wijzigen op te sporen.
De bestuurder mag tijdens de controle contact opnemen met een andere persoon om het bewijsmateriaal te bezorgen dat in het voertuig ontbreekt.
Controle ter plaatse bij bedrijven
De controles ter plaatse bij ondernemingen worden georganiseerd volgens de ervaring die is opgedaan met verschillende soorten vervoer en bedrijven.
Bij controles in de gebouwen van de ondernemingen voert de ambtenaar dezelfde controles uit als voor een wegcontrole, naast de volgende punten:
De registratiefiches;
De gegevens van het voertuig;
De bestuurderskaart;
Papieren exemplaren van de eenheid aan boord.
Bij een inbreuk op verordening (EG) nr. 561/2006 of verordening (EU) nr. 165/2014 kunnen de ambtenaren de medeverantwoordelijkheid van andere aanstichters of medeplichtigen in de vervoersketen onderzoeken.
Risicoclassificatie
De ambtenaren zorgen ervoor dat informatie over het aantal (en de ernst) van de door een onderneming begane inbreuken wordt opgenomen in het risicoclassificatiesysteem.
Deze informatie wordt gebruikt om ondernemingen met een hoog risico nauwlettend en vaker te controleren.
Het risiconiveau van een onderneming wordt berekend aan de hand van de formule die wordt vastgesteld door uitvoeringsverordening (EU) 2022/695 van de Commissie van 2 mei 2022.
Gegevensverwerking
Alle gegevens worden bewaard door Brussel Mobiliteit, de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens.
De ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de bestuurders zijn ook de verwerkingsverantwoordelijken van bepaalde gegevens.
Inwerkingtreding
Dit besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering treedt in werking op 6 november 2023.