Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Wettelijk kader voor personenvervoer in huifkar getrokken door tractor

Nieuws - 25/10/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Tot nu toe was het – strikt genomen – verboden om op de openbare weg personen te vervoeren in een huifkar die getrokken wordt door een tractor. Het ontbrak in de verkeerswetgeving immers aan specifieke regels voor dit soort vervoer. De federale wetgever introduceert daarom de nodige bepalingen in de ‘Wegcode’, het ‘KB technisch reglement auto's’ en het ‘KB Inschrijving Voertuigen’.
Verboden
Hoewel het in de praktijk stilzwijgend wordt toegelaten, is het vervoeren van personen in een huifkar die getrokken wordt door een tractor in principe verboden. Er bestaan immers geen specifieke wettelijke regels voor. Dat terwijl het vervoeren van personen in een huifkar die wordt voortgetrokken door een paard wél wettelijk geregeld is. Mét duidelijke bepalingen in de Wegcode. Ook voor ‘toeristische miniatuurslepen’ en ‘tractor-praalwagens’ bestaan wettelijke bepalingen.
Onlogisch
Een verschil dat volgens de wetgever niet logisch is. Hij is daarbij van oordeel dat het vervoer van personen in huifkarren getrokken door paarden dan wel tractoren of personenvervoer in toeristische miniatuurslepen die door een tractor worden voorgetrokken niet fundamenteel van elkaar verschilt.
Het ontbreken van regels voor personenvervoer in huifkarren getrokken door tractoren zorgt er echter voor dat heel wat ritjes die vandaag – vaak op festiviteiten of landelijke en lokale evenementen – worden uitgevoerd, strikt genomen, niet zijn toegelaten. Al worden ze wel stilzwijgend door de lokale overheden en politiediensten toegelaten.
Wettelijk kader
De federale wetgever zorgt nu voor meer rechtszekerheid en maakt de huidige regels die gelden voor ‘toeristische miniatuurslepen’ ook van toepassing op ‘slepen bestaande uit een tractor en een huifkar’.
Conform het KB Technisch Reglement Auto’s mogen slepen bestaande uit een tractor en een huifkar, net als de toeristische miniatuurslepen, gebruikt worden voor personenvervoer als
ze ‘gebezigd worden als attractie’;
met een snelheid van ten hoogste 25 km/u;
de exploitatie ervan door de gemeenteoverheid als ‘openbare ontspanning’ wordt toegelaten; en
ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.
Ook de Wegcode wordt aangepast. Slepen bestaande uit een tractor en een huifkar hebben, net als toeristische miniatuurslepen, toegang tot voetgangerszones.
Tot slot wijzigt het KB Inschrijving Voertuigen van 20 juli 2001. Een inschrijving is niet verplicht voor een huifkar van een toeristische sleep bestaande uit een tractor en een huifkar.
In werking: 30 oktober 2023.

Bron:  6 JUNI 2023. - Wet betreffende het gebruik van toeristische slepen bestaande uit een tractor en een huifkar op de openbare weg,BS 20 oktober 2023, bl. 97354.