Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

RPPol: verlofregels loopbaanonderbreking geüpdatet

Nieuws - 23/07/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De verlofregels voor loopbaanonderbreking in het RPPol krijgen een update. Onder meer om ze in overeenstemming te brengen met eerdere wijzigingen die voor federale ambtenaren werden doorgevoerd (KB Verloven en afwezigheden rijkspersoneel).
De federale regering wijzigt meer concreet de bepalingen inartikels VIII.XV.1 – VIII.XV.6 van het RPPol):
artikel VIII.XV.1: alle personeelsleden (behalve aspiranten, stagiairs en contractuelen) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken volgens de voorwaarden en regels van het KB Verloven en afwezigheden rijkspersoneel (art. 116, 118-139). Wat betreft procedures m.b.t. beslissingen tot terugvordering of uitsluiting van uitkeringen kunnen ze zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat of door een vertegenwoordiger van een representatieve vakorganisatie;
artikel VIII.XV.2: contractuelen (behalve aspiranten en stagiairs) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken volgens de procedure en voorwaarden van het KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. Het contractuele personeelslid moet minstens gedurende een onafgebroken periode van één jaar bij dezelfde bevoegde overheid tewerkgesteld zijn;
nieuw artikel VIII.XV.2bis: contractuelen (behalve aspiranten en stagiairs) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken voor de palliatieve verzorging van een persoon volgens de procedure en voorwaarden van het KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;
artikel VIII.XV.3: alle personeelsleden (behalve aspiranten en contractuelen) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken voor ouderschapsverlof volgens de voorwaarden en procedure van het KB Verloven en afwezigheden rijkspersoneel (artikels 35 en 35/1);
nieuw artikel VIII.XV.3bis: contractuelen (behalve aspiranten en stagiairs) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken volgens de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling 3, van het KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;
artikel VIII.XV.4: contractuelen (behalve aspiranten en stagiairs) kunnen verlof krijgen om hun loopbaan te onderbreken voor het verlenen van zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid volgens de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling 2, van het KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen. Contractuelen van het operationeel kader mogen hun loopbaan in dit kader slechts (volledig of gedeeltelijk) onderbreken voor maximum 3 maanden per patiënt gedurende hun hele loopbaan. Het personeelslid moet niet worden vervangen;
artikel VIII.XV.5: alle personeelsleden (behalve contractuelen) kunnen hun loopbaan onderbreken voor het verlenen van palliatieve zorg of voor het verlenen van zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid volgens de regels en voorwaarden van het KB verloven en afwezigheden rijkspersoneel (art. 117, 117bis en 117ter). Voor personeelsleden van het operationeel kader is het verlof beperkt tot
ten hoogste 3 maanden per patiënt tijdens de loopbaan. Het personeelslid moet niet worden vervangen.
Het wijzigingsKB van 25 juni 2023 treedt in werking op 19 juli 2023 (de dag van publicatie). Maar er zijn afwijkingen op deze datum. Bijvoorbeeld artikel VIII.VX.2bis dat via het KB werd ingevoegd, heeft retroactief uitwerking vanaf 1 april 2001.

Extra informatie: RPPol, art. VIII.XV.1 e.v.