Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Nieuwe criteria voor Brusselse LEZ: regering verbiedt dieselvoertuigen tegen 2030, benzine en LPG tegen 2035

Nieuws - 14/07/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse regering wil tegen 2035 geen diesel-, benzine- of LPG-voertuigen meer op het grondgebied van het gewest. Dat staat in haar besluit met de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ) voor de periode 2025-2035. Al zijn er uitzonderingen op de strenge regels. Bijvoorbeeld voor bussen en vrachtwagens.
LEZ-roadmap 2025-2035
De nieuwe LEZ-roadmap bouwt verder op de huidige criteria die aflopen op 31 december 2024. Met het voornaamste doel om de transitie naar een emissiearme mobiliteit te versnellen.
De regering schakelt de komende jaren stapsgewijs een versnelling hoger en bant geleidelijk aan alle voertuigen met verbrandingsmotoren van het grondgebied met als deadline 2035. Maar het traject is verschillend naargelang het type voertuig en de doelgroep. Voor vrachtwagens en bussen is er respijt omdat er onvoldoende alternatieven zijn. Bovendien kunnen voertuigen op basis van de aard, het type, het gebruik of op basis van socio-economische criteria toch nog worden toegelaten in de LEZ. Bijvoorbeeld voor voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van personen met een handicap (onder voorwaarden), voertuigen uitgerust voor onderhoud en controle van installaties van algemeen nut, prioritaire voertuigen, enz.
Een bundel aan regels waarbij algemeen het volgende geldt:
Voertuigcategorie
Brandstof
2025
2028
2030
2035
2036
M1, N1-I
Diesel
Minimum Euro 6
Minimum Euro 6
Verbod
Verbod
Verbod
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro 3
Minimum Euro 4
Minimum Euro 6
Verbod
Verbod
N1-II, N1-III, M2
Diesel
Minimum Euro 6
Minimum Euro 6d-TEMP
Minimum Euro 6d
Verbod
Verbod
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro 3
Minimum Euro 4
Minimum Euro 6
Verbod
Verbod
M3 van klasse I, II en A
Diesel
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Verbod
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro III
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Verbod
M3 van klasse III en B
Diesel
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Minimum Euro VIe
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro III
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Minimum Euro VIe
N2, N3
Diesel
Minimum Euro VI
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Minimum Euro VIe*
Minimum Euro VIe*
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro III
Minimum Euro VI
Minimum Euro VId
Minimum Euro VIe*
Minimum Euro VIe*
L1, L2
Diesel
Verbod
Verbod
Verbod
Verbod
Verbod
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro 5
Verbod
Verbod
Verbod
Verbod
L3, L4, L5, L6 en L7
Diesel
Verbod
Verbod
Verbod
Verbod
Verbod
Benzine, LPG, CNG
Minimum Euro 3**
Minimum Euro 4
Minimum Euro 5
Verbod
Verbod
*alleen voor N2 waarvan de referentiemassa meer dan 2.610 kg bedraagt en voor N3 **alleen voor L3, L4 en L5
LEZ-dagpas
Op dit moment kan de LEZ-dagpas maximaal 8 keer per kalenderjaar worden aangekocht en gebruikt door de betrokken nummerplaat. Vanaf 15 juli 2022 is dat maximaal 24 keer per kalenderjaar.
De pas kost 35 euro. Behalve voor voertuigen van categorieën L1, L2, L3, L4, L5, L6 en L7 waarbij het tarief is vastgelegd op 20 euro; Voor voertuigen van categorie N2 en N3 kost een dagpas 50 euro.
Overgangsperiode
Voor de voertuigen die door de verstrenging van de toegangscriteria van de LEZ niet meer toegelaten zijn vanaf 2019, 2020 en 2022 is een overgangsperiode van 3 maanden voorzien. Voor voertuigen die niet meer toegelaten zijn vanaf 2025 eindigt de overgangsperiode per betrokken voertuig, de eerste dag dat er een overtreding wordt vastgelegd voor het voertuig.
In werking: 11 juli 2022 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad), mits uitzondering.

Bron:  30 JUNI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone gericht op de invoering van de criteria voor 2025 – 2036,BS 11 juli 2022, bl. 55403.