Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tarieven Brusselse verkeersbelasting stijgen vanaf 1 juli

Nieuws - 24/06/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 juli 2022 stijgen de tarieven van de Brusselse verkeersbelasting. Het gaat om een jaarlijkse indexering op basis van de consumptieprijsindex. De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (kortweg ‘Brussel Fiscaliteit’) heeft de geïndexeerde tarieven bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juni.
Jaarlijkse indexering
De tarieven van de verkeersbelastingen in het Brussels gewest worden jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijsindex. Dit vertaalt zich in een lichte stijging van de bedragen vanaf 1 juli 2022.
Tarieven
Voor het bepalen van de nieuwe tarieven is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2021 (111,05) en 2022 (121,01).
Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2022, wordt de verkeersbelasting vanaf volgende maand berekend volgens de tarieven die in de derde kolom van de tabel staan.
Personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
Basisbedrag op basis van fiscale PK
Tarief tot en met 30 juni 2022
Tarief vanaf 1 juli 2022
4 PK en minder
77,52
84,36
5 PK
96,96
105,60
6 PK
140,04
152,64
7 PK
183,00
199,44
8 PK
226,32
246,72
9 PK
269,64
293,88
10 PK
312,48
340,44
11 PK
405,48
441,84
12 PK
498,48
543,12
13 PK
591,24
644,28
14 PK
684,24
745,68
15 PK
777,24
846,96
16 PK
1.018,08
1.109,40
17 PK
1.259,04
1.371,96
18 PK
1.500,00
1.634,52
19 PK
1.740,48
1.896,48
20 PK
1.981,44
2.159,04
Meer dan 20 PK
1.981,44 verhoogd met 108,00 per PK boven de 20
2.159,04 verhoogd met 117,72 per PK boven de 20
Andere voertuigen
Type voertuig
Tarief tot en met 30 juni 2022
Tarief vanaf 1 juli 2022
Motorfietsen
54,96
59,88
Autobussen en autocars
77,72
84,68
Voertuigen van meer dan 27 jaar oud (*); kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van een boot; minimumbelasting voor algemene toepassing
35,13
39,48
Aanhangwagens en opleggers met een MTT tot 500 kg
36,24
39,48
Aanhangwagens en opleggers met een MTT van 501 tot 3.500 kg
75,24
82,08
(*) Opgelet! Wanneer de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vzw met leasingactiviteiten is, is de minimumbelasting bedoeld in artikel 10, § 1, 1° van het WIGB alleen van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud (art. 17), ordonnantie van 28 november 2019.
In werking: 1 juli 2022.

Bron:  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting op de autovoertuigen ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2022,BS 17 juni 2022, bl. 51372.