Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Gouverneurs kunnen politiezones aansturen in crisissituaties: wettelijk kader in werking

Nieuws - 11/06/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds april voorziet de Wet Geïntegreerde Politiedienst (WGP) dat gouverneurs de bevoegdheden die zijn toegewezen aan een burgemeester of aan het politiecollege van een politiezone zal kunnen uitoefenen in geval van uitzonderlijke, onverwachte of acute veiligheidsproblemen die de grenzen van één lokale politiezone overschrijden. Dit betekent onder meer dat ze politiezones zullen kunnen aansturen en instructies geven. De wet van 29 maart 2024 die vormgeeft aan die nieuwe bevoegdheid treedt op 16 juni 2024.
Daarmee is een eerste drempel weggehaald voor een effectieve toepassing.
Want vooraleer gouverneurs hun nieuwe gezagsbevoegdheden kunnen uitoefenen, moet de federale regering nog in een KB bepalen voor welke gouverneurs de nieuwe bevoegdheden precies zullen gelden. Dat KB moet bovendien bij wet worden bekrachtigd binnen 4 maanden vanaf de inwerkingtreding ervan. Bij gebrek aan bekrachtiging, treedt het besluit buiten werking. Dankzij de inwerkingtreding van de wet kan er alvast werk worden gemaakt van dit KB. Maar er moeten dus nog enkele stappen worden gezet voordat de theorie in de praktijk toepasbaar is.

Bron:  16 MEI 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 29 maart 2024 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,BS 6 juni 2024, bl. 70628.