Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Psychologisch deskundigenonderzoek door procureur des Konings: model voor deskundigenverslag

Nieuws - 09/06/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds begin dit jaar voorziet artikel 43 van het Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid voor de procureur des Konings om – onafhankelijk van het type misdrijf – in het begin van de strafprocedure een psychologisch deskundigenonderzoek te vorderen. Op die manier kan men in een vroeg stadium inzicht krijgen in een verdachte, zijn of haar handelen, gevaarlijkheid en de nood aan behandeling. Het geeft de rechter ook handvaten om een adequate straf of maatregel op te leggen. Het deskundigenverslag dat bij het strafdossier wordt gevoegd, moet voortaan worden opgesteld volgens een bepaald model. Dat model is op 31 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Het KB van 18 mei 2024 dat het model vastlegt, treedt in werking op 10 juni 2024. Het model is verplicht voor alle deskundigenverslagen die (op basis van artikel 43, § 2, van het Wetboek van Strafvordering) worden bevolen na de inwerkingtreding.

Bron:  18 MEI 2024. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 2, van het Wetboek van Strafvordering,BS 31 mei 2024, bl. 68943.