Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Vlaamse verkoopprocedure voor inbeslaggenomen voertuigen aangepast

Nieuws - 29/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse decreetgever heeft voorzien dat VLABEL een eigen beslag- en verkoopprocedure voor voertuigen kan toepassen via een bericht van inbeslagneming. Die eigen procedure moet zorgen voor een effectieve aflossing van de fiscale schuld, alleszins een vermindering, want op vandaag is het resultaat van de verkoopprocedure vaak maar beperkt tot de aflossing van de deurwaarderskosten en andere kosten. Als de eigenlijke fiscale schuld sneller wordt afgelost, hoeft de Vlaamse overheid ook minder bijkomende invorderings- en vervolgingskosten te maken en daalt de werklast.
Schrapping tussenkomst deurwaarder
Het Decreet laat VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) nu toe om een eigen beslag en verkoopprocedure voor voertuigen in te voeren. Die procedure is van toepassing voor
haar schuldvorderingen voor de volgende belastingen en vorderingen:
de verkeersbelasting,
de belasting op de inverkeerstelling,
het eurovignet
de administratieve geldboete van de kilometerheffing
De procedure zelf vindt inspiratie bij recente federale douane-invorderingsmaatregelen.
Het Decreet schrapt een technische schakel uit het procedureverloop. De deurwaarder wordt vervangen door VLABEL zelf, om de kostprijs voor de inbeslagname van een wagen te verminderen.
Het decreet heft het beslag na betaling van alle sommen waarvoor beslag werd gelegd en de bijbehorende kosten van aanhaling, inbeslagneming en verkoop, waaronder de takelingskosten en de stallingskosten van het voertuig, op.
De verkoopopbrengst van het voertuig kan nog steeds dienen om andere openstaande fiscale schulden bij VLABEL aan te zuiveren. De huidige werkwijze, waarbij VLABEL het saldo na verkoop kan aanzuiveren op nog andere fiscale schulden, verandert dus niet. Op die manier zijn er wel geen bijkomende invorderingsmaatregelen en de daaruit voortvloeiende kosten, zodat de opbrengst van de verkoop maximaal dient voor de aanzuivering van de openstaande belastingschuld.
De regels voor de onmiddellijke betaling, de aanhaling, en de sommen waarvoor VLABEL de verkoopprocedure kan toepassen blijven ongewijzigd.
Stuiting verjaring
Het Decreet voorziet ook dat het verzenden van een aanmaning tot betaling met aangetekende brief nu expliciet in de VCF staat opgenomen als stuitingsdaad van de verjaring van een vordering. Dat moet bijdragen tot een efficiëntere invordering van belastingen door VLABEL en moet het administratieve werk vereenvoudigen. Nu de stuiting ook mogelijk is door een aanmaning tot betaling die VLABEL met een aangetekende brief verstuurt, is het niet meer nodig dat een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld om de verjaring te stuiten.
Aanpassing uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Fiscaliteit
Nu VLABEL een eigen beslag- en verkoopprocedure voor voertuigen kan toepassen via het bericht van inbeslagneming opgemaakt door VLABEL, heeft de Vlaamse Regering ook een voorontwerp van besluit opgemaakt dat ervoor moet zorgen dat het bericht van inbeslagneming net zoals in de procedure van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag wordt opgenomen in het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Over dit voorontwerp maakt momenteel de Raad van State haar advies op.
Inwerkingtreding: 1 september 2024, met uitzondering van de aanpassing voor de stuiting van de verjaring (3 juni 2024). De nieuwe beslag- en verkoopprocedure is van toepassing op de gevallen waarvoor vanaf 1 september 2024 de beslagprocedure wordt opgestart. Voor de gevallen waarin de beslagprocedure voor het voertuig al vóór 1 september 2024 werd opgestart, blijft de oude procedure van toepassing.

Bron:  26 APRIL 2024. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de aanpassing van de verkoopprocedure voor inbeslaggenomen voertuigen en de stuiting van de verjaring betreft,BS 24 mei 2024, bl. 65043.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Vlaamse Codex Fiscaliteit, o.a. artikel 3.13.2.0.4 en nieuw artikel 3.13.2.0.6.