Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens door DG Inspectie van FAGG

Nieuws - 25/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wetgever creëert een expliciete rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het Directoraat-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Hiervoor wordt een nieuw Hoofdstuk IV/3 ‘gegevensverwerking’ toegevoegd aan de FAGG-wet van 2006. In de verschillende wetten waarvoor het FAGG bevoegd is, wordt naar dit nieuwe hoofdstuk verwezen.
Het DG Inspectie van het FAGG heeft een aantal bijzondere inspectiebevoegdheden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Denk aan het opmaken van processen-verbaal met bijzondere bewijskracht, de inbeslagname van dragers van informatie en producten, verzegelingen, enz. De regelgeving m.b.t. de uitoefening van die inspectiebevoegdheden wordt nu aangepast aan de verplichtingen die aan de EU-lidstaten opgelegd zijn door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de lidstaten op basis van de AVG onder meer verplicht om de verwerkingsverantwoordelijke te bepalen, de personen te definiëren van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, de personen te definiëren die toegang hebben tot de persoonsgegevens, de personen en instanties te definiëren waaraan de persoonsgegevens worden meegedeeld (en te preciseren welke gegevens al dan niet mogen worden meegedeeld), de doelstellingen van de verwerking te bepalen en de maximale termijn vast te leggen waarbinnen de gegevens mogen worden verwerkt. Zaken die de wetgever nu concretiseert m.b.t. de inspectiebevoegdheden van het FAGG. Zo wordt het FAGG aangewezen als verwerkingsverantwoordelijkheden.
De wetgever maakt – gezien het geheim van het onderzoek - gebruik van de mogelijkheid die de AVG de lidstaten biedt om te voorzien in beperkingen van de rechten die zij toekennen aan de personen van wie de gegevens worden verwerkt.
In werking: 27 mei 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  9 APRIL 2024. - Wet houdende de organisatie van de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de inspectie- en controleopdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten,BS 17 mei 2024, bl. 63167.

Extra informatie: FAGG-wet.