Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Bevoegdheden van wegcontroleurs Brussel Mobiliteit verankerd in kaderbesluit

Nieuws - 29/03/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Brusselse regering heeft de bevoegdheden van de wegcontroleurs van de Dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit wettelijk vastgelegd in een kaderbesluit.
Wegcontroleurs?
De wegcontroleurs die gevat worden door het besluit zijn alle contractuele en statutaire personeelsleden van de Dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit die door de Brusselse minister van Verkeer zijn aangewezen.
Taken
De wegcontroleurs staan in voor het opsporen en vaststellen van (bepaalde) verkeersinbreuken in het Brussels gewest.
Maar let op, ze zijn alleen gemachtigd voor de inbreuken op artikels
23sexies (niet-periodieke keuringen), 32 en 32bis (afmetingen en massa van voertuig) van het Technisch Voertuigreglement;
5 (verkeersborden) (beperkt tot de naleving van de borden C21, C24 a, b en c, C25, C27 en C29 als bedoeld in artikel 68), en art. 45 tot 48bis en 81 van de Wegcode (lading van voertuigen);
Voor de uitoefening van hun taken hebben de wegcontroleurs bepaalde politiële bevoegdheden.
Uniform en legitimatiekaart
Bij de uitoefening van hun taken zijn ze verplicht om een uniform te dragen, samen met de kentekens van hun functie zodat ze duidelijk te herkennen zijn. De Brusselse minister belast met verkeersveiligheid stelt hiervoor de specifieke modaliteiten vast.
De wegcontroleurs krijgen 2 legitimatiekaarten (één in het Nederlands en één in het Frans) van de Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit. De regering legt in haar besluit een aantal inhoudelijke elementen vast.
In werking: 2 april 2023.