Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Voorafgaande controle van inschrijvingsdocumenten bij inschrijving motorfietsen op andere naam

Nieuws - 17/03/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Bpost zal voertuigen van categorie L (motorfietsen en andere twee-, drie- of vierwielers) die in België zijn ingeschreven voortaan aan een administratieve controle onderwerpen vooraleer ze op naam van een andere titularis worden ingeschreven. Het gaat om een nazicht van het kentekenbewijs of het attest van verlies, diefstal of tenietgaan van het kentekenbewijs. Bpost zal deze documenten ongeldig maken en de nodige info elektronisch aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) bezorgen. Tegelijkertijd reikt Bpost een gevalideerd aanvraagformulier tot inschrijving van het voertuig uit.
Deze voorafgaande administratieve procedure moet ervoor zorgen dat voertuigen van categorie L die eerder in ons land waren ingeschreven en die het voorwerp zijn van een nieuwe aanvraag tot inschrijving op naam van een andere titularis kunnen worden ingeschreven via WebDIV. Momenteel is inschrijving alleen mogelijk via de DIV-antennes of door het dossier via de post over te maken aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen.
Alleen voertuigen die geen administratieve technische keuring ondergaan
Maar let op! Het administratief nazicht is niet hetzelfde alsde administratieve technische keuring van een voertuig (bevoegdheid gewesten). Er is geen nazicht van het voertuig zelf, noch een controle van de technische voertuigvoorschriften of technische voertuigdocumenten. Het gaat louter om een controle en ongeldigverklaring van het bestaande kentekenbewijs of het attest van diefstal, verlies of tenietgaan.
Langs de andere kant wordt wel een uitzondering gemaakt voor voertuigen van categorie L die aan zo’n administratieve technische keuring onderworpen zijn. Het heeft immers weinig zin om de inschrijvingsdocumenten in dit geval nog eens het voorwerp te laten zijn van een afzonderlijke administratieve controle. De keuringsinstelling zal de documenten immers al controleren én de nodige gegevens aan de DIV bezorgen op grond waarvan nadien kan worden overgegaan tot de inschrijving van het voertuig via WebDIV.
De administratieve controle door Bpost is dus alleen van toepassing op voertuigen die geen administratieve technische keuring moeten ondergaan.
Vergoeding
De administratieve controle van de inschrijvingsdocumenten kost (momenteel) 12 euro.
Bpost
We geven nog mee dat de federale regering de uitvoering van de administratieve controle toewijst aan ‘de concessionaris’. Dat is ‘het particulier of publiekrechtelijk orgaan dat door de bevoegde overheid tijdelijk belast wordt, onder haar gezag overeenkomstig de bepaalde voorwaarden, met de productie en uitreiking van kentekenbewijzen en kentekenplaten’. Op dit moment is Bpost daarvoor aangeduid.
In werking: 20 maart 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  26 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen,BS 10 maart 2023, bl. 29683.