Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Wegverkeersreglement krijgt update

Nieuws - 20/09/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De samenleving verandert voortdurend, ook op vlak van mobiliteit. De komst van onder meer speed pedelecs en laadpalen voor elektrische auto’s zorgt ervoor dat het Wegverkeersreglement opnieuw moet worden aangepast. Een nieuw KB voert daarom binnenkort niet alleen een aantal nieuwe definities in, maar verduidelijkt en introduceert ook belangrijke verkeersregels.
Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (hierna: Wegverkeersreglement), dateert van 1975. Het bepaalt de verkeersregels op de openbare weg en het gebruik ervan door voetgangers, voertuigen en zelfs trek-, last- of rijdieren. Logischerwijs hebben er anno 2022 een aantal belangrijke evoluties plaatsgevonden die ervoor zorgen dat dit reglement af en toe moet worden bijgeschaafd.
De federale minister van Mobiliteit actualiseert dit oude KB aan de hand van een nieuw KB. Deze wijziging kent verschillende doelstellingen en kan worden onderverdeeld in drie categorieën.
In de eerste plaats geeft het KB een aantal verduidelijkingen weer:
Het opladen van de batterij van een elektrische of een hybride auto wordt voortaan beschouwd als parkeren, en niet als stilstaan: de parkeertijdbeperking is dus van toepassing.
Voetgangers bewegen zich op de openbare weg, in volgorde van aanwezigheid: eerst op het trottoir, dan de verhoogde berm en pas later het fietspad.
Speed pedelecs mogen voortaan ook gebruik maken van de borden die fietsers toelaten om door het rode licht te rijden, ze mogen fietsen op openbare wegen met een snelheidsbeperking tot 50 km/u en anders moeten ze het fietspad gebruiken.
Velomobielen en ligfietsen die een breedte hebben van maximum 1 meter mogen net zoals speed pedelecs de keuze maken tussen de rijbaan indien er een snelheidsbeperking is van 50 km/u of het fietspad.
Fietsers mogen voortaan, bovenop de verplichte lichten en reflectoren, ook nog andere laterale signalisatiemiddelen gebruiken om zo zichtbaarder te zijn in het verkeer.
Vervolgens introduceert het KB een aantal vernieuwingen:
Een nieuw verkeersbord E9j moet toelaten om op eenzelfde parkeerplaats, het parkeren afwisselend in de tijd voor te behouden aan verschillende categorieën van voertuigen
Een gevaarsbord A50 dat bestuurders attent maakt op een file wordt geïntroduceerd.
Het verkeersbord F113, dat het einde van een fietsstraat aanduidt, wordt opnieuw toegevoegd.
Het concept van de middenrijbaan door middel van markeringen wordt geïntroduceerd: dit is de plaats voor de motorvoertuigen die voortaan afgebakend wordt door twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan.
Met deze nieuwe verkeersregels worden er ook extra definities toegevoegd, zoals onder meer ligfiets, velomobiel, middenrijbaan, zijdelingse strook en parkeerstrook. De verkeersborden C48 (verbod om de cruise control te gebruiken) en C49 (einde van het verbod opgelegd door bord C48) worden opgeheven.
Tot slot wordt het KB betreffende het rijbewijs gewijzigd. Voortaan moet je beschikken over een rijbewijs van categorie B of G als je motorvoertuigen bestuurt die worden gebruikt als praalwagen ter gelegenheid van folkloristische manifestaties, bij de weg ernaartoe en bij eventuele proefritten. Dit geldt voor alle wagens, ongeacht de massa en het aantal zitplaatsen en voor zover zij niet meer dan 25km/u rijden.
Inwerkingtreding: 1 oktober 2022.

Bron:  30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs,BS 15 september 2022, bl. 67341.

Extra informatie:
Wegverkeersreglement.
KB Rijbewijs.