Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zwaar geweld tegen politiebeambte: staat betaalt voortaan àlle kosten terug

Nieuws - 14/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op dit moment krijgen politieambtenaren slechts een deel van de kosten van een arbeidsongeval of beroepsziekte terugbetaald. Dat verandert op 17 mei 2019 voor politiemensen die het slachtoffer worden van zwaar geweld. Van dan af krijgen ze al hun kosten terugbetaald.
Alle kosten
De Staat komt tussen in de kosten voor
dokter, chirurg, apotheker, paramedicus en verpleging;
prothesen (inclusief eventuele aanpassingen aan de wagen of de inrichting van de woning) en orthopedische toestellen waarvan het geneeskundig gebruik erkend is als noodzakelijk;
de kosten voor de herstelling en vervanging van deze prothesen en orthopedische toestellen;
de verplaatsings- en overnachtingskosten ten gevolge van het geweld. Niet alleen van het slachtoffer, ook van zijn kinderen, ouders en de partner van het slachtoffer.
De kosten worden terugbetaald ‘ten belope van hun reële bedrag’ voor zover het een redelijk bedrag betreft. Ze zijn ten laste van de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie.
Erkend als ernstige gewelddaad
Aan de nieuwe regels van het RPPol zijn wel voorwaarden verbonden. Om terugbetaling te kunnen aanvragen, moeten de feiten als ‘ernstige gewelddaad’ erkend zijn door een erkenningscommissie. In dit gloednieuwe orgaan zal iemand van de federale politie en van de lokale politie zetelen, samen met een arts van de medische dienst. Elk van hen krijgt een hernieuwbaar mandaat van 2 jaar. Een van de 2 leden van de politie moet tot het operationeel kader behoren en minstens 5 jaar in het veld hebben gestaan.
Via medische dienst
Maar het slachtoffer spreekt niet rechtstreeks de commissie aan. Hij dient een aanvraag in bij de dienst die ook kennis neemt van de aangiften van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dienst stuurt het dossier op haar beurt door naar de erkenningscommissie. Die kan indien nodig het slachtoffer oproepen voor verhoor. Na onderzoek bezorgt de commissie haar beslissing aan de medische dienst en brengt het slachtoffer op de hoogte.
Nog geen andere tussenkomst
De kosten zullen alleen worden terugbetaald als ze niet binnen een redelijke termijn kunnen worden vergoed op basis van een andere wettelijke of reglementaire regeling. Maar let op: wordt er wel voorzien in een tussenkomst op basis van een andere regeling en zijn er meerkosten die daar niet door worden gevat, dan betaalt de Staat die meerkosten.
Kosten na 17 mei 2019
De regels hebben alleen betrekking op de kosten die gemaakt zijn na 17 mei 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de terugbetaling van bepaalde kosten van de personeelsleden van de politiediensten die het slachtoffer zijn van een ernstige gewelddaad, BS 7 mei 2019.

Extra informatie: RPPol (art. X.III.3 tot X.III.6 en nieuw artikel X.III.6bis)