Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Aanpassing Wegverkeerswet nodig voor meer duidelijkheid over herziening rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid?

Nieuws - 18/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie een rijverbod kreeg wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, kan op basis van artikel 44 van de Wegverkeerswet na zes maanden een herziening vragen. Hoe de zaak uiteindelijk voor de rechter komt, wordt niet nader toegelicht in de wet. De procedure blijkt daardoor van parket tot parket te verschillen. Justitieminister Koen Geens schept daarom wat meer duidelijkheid, maar laat ook onderzoeken of een rondzendbrief of zelfs een wetsaanpassing nodig is.

Om een herziening aan te vragen, moet de betrokkene via het openbaar ministerie een verzoekschrift richten voor het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. In principe is het dan aan het openbaar ministerie om het verzoekschrift mee te delen aan de griffie van het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. De griffie zal op zijn beurt de verzoeker oproepen per gewone brief.

Bij gebrek aan een voorgeschreven procedure weigeren sommige griffies de betrokkene op te roepen. In dat geval stuurt het Openbaar Ministerie een dagvaarding of wordt er via de politie kennisgegeven van de zittingsdatum.
Minister Geens is van plan een rondzendbrief op te maken om de procedure toe te lichten en meer uniformiteit te creëren. Maar, zo stelt de minister, als onderzoek zou uitwijzen dat een brief niet volstaat om de procedure te stroomlijnen, dan zal de wet moeten worden aangepast.

Bron: Vraag van mevrouw Sandrine De Crom aan de minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, over "artikel 44 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer" (nr. 28080), Kamercommissie Justitie, 9 januari 2019, nr. COM1013.

Zie ook: Wegverkeerswet, artikel 44.