Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)



Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)



Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020



Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020



In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020



Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politie mag woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner

Nieuws - 23/08/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat de situatie zeer ernstig is, dat het leven of de lichamelijke integriteit van mensen in gevaar is en dat er geen enkele andere manier bestaat om het gevaar af te wenden. Dat er geen toestemming meer nodig is, maakt het voor de politie een pak eenvoudiger om op te treden bij grote rampen of aanslagen. Snelheid is op zo’n momenten cruciaal om levens te redden.
WPA
Via de Verzamelwet Politie van 19 juli 2018 wordt artikel 27 van de Wet op het Politieambt aangepast: ‘Onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning, kunnen de politieambtenaren, bij het uitoefenen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, bij ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd, zowel ’s nachts als overdag gebouwen, bijgebouwen en vervoermiddelen doorzoeken
op verzoek van de persoon die het werkelijk genot heeft van een niet voor het publiek toegankelijke plaats of mits toestemming van die persoon;
wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend’.
Noodplanning
Uiteraard is in noodsituaties de noodplanning van toepassing. Die reglementering bepaalt de taakverdeling tussen de disciplines: D1 – Hulpverleningsoperaties, D2 - Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, D3 - politie van de plaats van de noodsituatie, D4 - logistieke steun en D5 - informatie. In de parlementaire voorbereiding van de Verzamelwet wordt het belang van dit takenpakket en de samenwerking tussen de verschillende disciplines herhaald. Met in het bijzonder aandacht voor de taken van de politiediensten in noodsituaties. Ze zijn belast met
het handhaven en herstellen van de openbare orde;
het vrijhouden van de toegangs- en evacuatiewegen en, in voorkomend geval, het begeleiden van de hulpdiensten en de middelen naar de plaats van de gebeurtenis;
het installeren, het fysisch afbakenen, het signaleren en het bewaken van de perimeters alsook het verzekeren van de toegangscontrole aan de interventiezones;
het uitvoeren van de evacuatie van de bevolking en het toezien op het schuilen;
het identificeren van de overledenen;
het verlenen van bijstand aan het gerechtelijk onderzoek.
Politionele interventie buiten dit reglementaire kader moet worden vermeden. Er moet steeds rekening worden gehouden met de bijzondere wetgeving noodplanning. Het nieuwe artikel 27 WPA m.b.t. betreden van private plaatsen in noodsituaties geldt ‘onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning’.
In werking
31 augustus 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Wet van 19 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen, BS 21 augustus 2018 (art. 4 Verzamelwet Politie)