Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Binnenkort snel en eenvoudig met smartphone aanmelden op overheidswebsites

Nieuws - 21/08/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


Aanmelden op een Belgische overheidswebsite zoals ‘Tax-on-web’, ‘MyPension’ of ‘Police-on-web’ zal binnenkort snel en eenvoudig kunnen via bijvoorbeeld je smartphone. Hoewel er nu al een aantal aanmeldingsapps bestaan, heb je nog vaak een e-ID nodig met kaartlezer of token. Een omslachtige procedure én een hele drempel voor een pak mensen. De wetgever wil hier dan ook komaf mee maken en creëert een uniek kader dat innovatieve identificatiemiddelen toelaat voor het inloggen op overheidswebsites.
De Wet inzake Elektronische Identificatie van 18 juli 2017 moet er dus voor zorgen dat burgers in de toekomst over meer gebruiksvriendelijke identificatiemiddelen beschikken. Mobiele apps worden daarbij als voorbeeld naar voren geschoven omdat heel wat banken er intussen al jaren erg succesvol mee werken. En ook voor andere toepassingen bestaan er aanmeldingsapps of digitale sleutels, maar daar gaat vaak een heel stappenplan aan vooraf. Bedoeling is om het gebruik te vereenvoudigen. Maar uiteraard laat de wet ook ruimte voor andere identificatiemiddelen.
Ook privésector aan zet
Het zal trouwens niet alleen de overheid zijn die deze identificatiemiddelen zal ontwikkelen. Ook privéorganisaties krijgen de kans om vorm te geven aan instrumenten voor digitale communicatie tussen burgers, ondernemingen en overheden. Volgens de wetgever is het immers de privésector die over de knowhow beschikt om nieuwigheden uit te bouwen en te innoveren. Let wel, de privépartners zullen wel moeten voldoen aan strenge erkenningscriteria op het gebied van veiligheid, privacybescherming, continuïteit, enz.
In dit kader regelt de wettekst ook de werking van de federale authenticatiedienst ‘FAS’ die het identiteits- en toegangsbeheer doet voor overheidstoepassingen.
Veiligheidsniveaus
De Europese regelgeving voorziet alvast in 3 veiligheidsniveaus: laag, substantieel en hoog naargelang de gevoeligheid van de communicatie. De overheden zullen alle online identificatiemiddelen moeten accepteren op het veiligheidsniveau waarin ze hebben voorzien voor een welbepaalde dienst, ongeacht wie (overheid of privé) het instrument heeft ontwikkeld.
Uitwerking
Snellere en meer eenvoudige tools dus, maar het is zeker niet bedoeling dat de huidige inlogmogelijkheden zoals de e-ID-kaartlezer meteen verdwijnen. De nieuwe en oude tools zullen naast elkaar bestaan.
Vooraleer het zover is, moet nog een pak werk worden verzet. Zo
moeten onder meer nog de betrouwbaarheidsniveaus voor de verschillende overheidsdiensten nog worden vastgelegd. Dat zal gebeuren aan de hand van algemene regels en in samenwerking met de Privacycommissie;
is nog een KB nodig voor de erkenning van de private organisaties die instrumenten willen ontwikkelen;
zijn nog duidelijke regels nodig voor de bescherming van persoonsgegevens van het niveau substantieel of hoog zoals omschreven in Verordening 910/2014 en moeten nog maatregelen worden getroffen voor het gebruik van een uniek identificatienummer voor gebruikers;
...
Crossborder identificatie
De Wet Elektronische Identificatie focust zich dan wel voornamelijk op de ontwikkeling van nieuwe inlogtools voor Belgische overheidswebsites. De tekst omvat daarnaast ook de ‘Crossborderidentificatie binnen Europa’. Concreet gaat het er hier om dat Belgische burgers zich op een vlotte manier kunnen identificeren op websites van overheidssectoren van andere Europese landen en omgekeerd dat burgers uit andere EU-landen zich kunnen identificeren op Belgische overheidswebsites.
De wetgever zorgt er in dit kader voor dat de ‘eIDAS-Verordening over elektronische identificaties en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt’ (Verordening 910/2014) - die door België werd omgezet door de wet van 21 juli 2016 - volle uitwerking krijgt in ons land.
Deze verordening zal ons land in staat stellen om verschillende identificatiemiddelen bij Europa te melden, zodat ze kunnen gebruikt worden door burgers om zich aan te melden op overheidswebsites van EU-lidstaten. Bijvoorbeeld voor hun belastingaangifte, om een medisch dossier in het buitenland te raadplegen of om zich in te schrijven aan een buitenlandse universiteit.
De wet van 18 juli 2017 bevat bepalingen over de betrouwbaarheidsniveaus die de FOD’s moeten vaststellen voor de elektronische toegang tot hun diensten, over het toezichts- en controlemechanisme op de aangemelde middelen en de principes voor samenwerking en interoperabiliteit binnen Europa.
Let wel, de wederzijdse Europese erkenning van aangemelde identificatiemiddelen is pas verplicht vanaf 29 september 2018. Op dit moment kunnen de EU-landen de regeling al vrijwillig toepassen.
In werking…
De wet van 18 juli 2017 treedt grotendeels in werking op 19 augustus 2017. Maar voor Hoofdstuk 3 over de grensoverschrijdende elektronische identificatie (wederzijdse erkenning, betrouwbaarheidsniveaus,…) zal dat later zijn, op een door de Koning vastgelegde datum.

Bron:  Wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 augustus 2017.