Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europees Openbaar Ministerie: personeelsformatie van onafhankelijk Belgisch secretariaat gewijzigd

Nieuws - 12/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het secretariaat dat de Belgische gedelegeerde Europese aanklagers ondersteunt bij het uitvoeren van de onderzoeken en strafvervolgingen waarvoor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) bevoegd is, wordt wat groter. De federale regering breidt de personeelsformatie uit met 2 extra krachten (attachés van het niveau A).
Het secretariaat is nu ongeveer een jaar operationeel. Extra personeel blijkt nodig om het werk efficient te kunnen uitvoeren. Momenteel voorziet de regelgeving in een bezetting van minimum 2 en maximum 4 secretarissen van niveau B. Dat blijft zo, maar de regering voegt 2 attachés van niveau A toe aan deze personeelsformatie.
Mogelijkheid tot vervanging
Bovendien wordt voortaan de mogelijkheid voorzien om een attaché of secretaris te vervangen wanneer die verhinderd is. De procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel kan bij tijdelijke verhindering van een attaché of secretaris, op vraag van een gedelegeerd Europees aanklager en na advies van – al naargelang het geval - de hoofdsecretaris en de magistraat-korpschef, een personeelslid van niveau A van het rechtsgebied Brussel of bij het federaal parket of een personeelslid van niveau B van een parketsecretariaat dat zich situeert in het rechtsgebied Brussel aanwijzen als vervanger. De betrokkene moet daarvoor wel zijn toestemming geven. Bovendien moet de aangewezen persoon van dezelfde taalrol zijn als de attaché of secretaris die wordt vervangen.
Beroepsvereisten
De federale regering sleutelt in het verlengde van deze wijzigingen nog aan de beroepsvereisten voor leden van het secretariaat. Voortaan moeten kandidaten een beroepservaring van minstens één jaar hebben als parketjurist in een parket voor de functie van niveau A of als personeelslid in een parketsecretariaat voor de functie van niveau B.
Europees Openbaar Ministerie
We geven voor een goed begrip nog even mee dat het Europees Openbaar Ministerie opereert als één parket, onafhankelijk van de lidstaten. Het is gestructureerd op 2 niveaus.
Het centrale Europese niveau bestaat uit een Europese hoofdaanklager (het hoofd van het EOM in zijn geheel en van het college van Europese aanklagers, de permanente kamers en de Europese aanklagers).
Het decentrale niveau wordt gevormd door de gedelegeerde Europese aanklagers in de lidstaten zelf. Het zijn deze gedelegeerd Europese aanklagers die in hun lidstaat verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de onderzoeken en strafvervolgingen waarvoor het EOM bevoegd is en waarbij zij haar aanwijzingen en instructies dienen op te volgen. De gedelegeerd Europese aanklagers zijn tevens verantwoordelijk voor het voor de rechter brengen van een zaak en hebben in het bijzonder de bevoegdheid de tenlastelegging te formuleren, deel te nemen aan de bewijsgaring en het aanwenden van beschikbare rechtsmiddelen in overeenstemming met het nationale recht. De Belgische gedelegeerd Europese aanklagers worden ondersteund door een secretariaat. Hoewel de gedelegeerd Europese aanklagers in België worden aangewezen onder Belgische magistraten, opereren zij volledig onafhankelijk in de Belgische rechtsorde. Deze vereiste van onafhankelijkheid is doorgetrokken naar hun secretariaat dat hierdoor niet verbonden kan worden met een bestaand parket van de Belgische rechtsorde. De organisatie en de werking van het secretariaat wordt geregeld in het KB van 18 april 2021 dat nu wordt gewijzigd.
In werking: 20 januari 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek,bl. 4290.