Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Rechtendiploma niet meer vereist voor benoeming als griffier bij Vast Comité I of Vast Comité P

Nieuws - 13/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 18 december 2021 is een masterdiploma in de rechten niet meer vereist om als griffier benoemd te worden bij het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) of het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P). Het volstaat dat kandidaten een masterdiploma kunnen voorleggen ‘dat relevant is voor de uitoefening van het ambt’. De wetgever versoepelt de voorwaarden in de Wet toezicht politiediensten van 18 juli 1991.
De wijziging komt er op vraag van de respectieve voorzitters van beide comités. Zij zijn van oordeel dat een masterdiploma in de rechten niet meer noodzakelijk is om de functie uit te oefenen. Het ambt van griffier omvat in beide comités immers tal van taken waarvoor verschillende vaardigheden vereist zijn die ook via andere masteropleidingen kunnen worden verworven.
Let wel, de andere benoemingsvoorwaarden uit artikel 5 en 29 van de Wet toezicht politiediensten blijven ongewijzigd bestaan. Er wordt van de kandidaten dus nog steeds gevraagd om minstens 2 jaar relevante ervaring te hebben. De voorzitters van het Comité I en P pleiten er alvast voor dat hier de nadruk op wordt gelegd. Kennis van zaken m.b.t. het publiek recht, management en het aansturen van een team kan immers erg nuttig zijn bij het vervullen en het uitoefenen van een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Denk aan het toezien op de optimale behandeling van klachten, de opmaak van het budget, de aanwerving van personeel en IT-ondersteuning.
Bedoeling is dat de parlementsleden een doordachte keuze kunnen maken. Door de benoemingsvoorwaarden open te trekken komen alvast meer kandidaten in aanmerking.
In werking: 18 december 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  14 AUGUSTUS 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, alsook tot verruiming van de voorwaarden tot benoeming van de respectieve griffiers van het Vast Comité I en van het Vast Comité P,BS 8 december 2021, bl. 116919.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
- Wet toezicht politiediensten, art. 5en 29.