Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

België aanvaardt verblijfsdocumenten voor begunstigden Brexit als bewijs van wettelijk verblijf binnen nationaliteitsprocedure

Nieuws - 02/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De verblijfskaarten en de duurzame verblijfskaarten die sinds 1 januari 2021 worden uitgereikt aan Britse onderdanen en leden van hun gezin die als ‘begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord’ worden beschouwd (de zogenaamde bijlagen 53 en 54), mogen voortaan gebruikt worden als bewijs van ‘wettelijk verblijf op het ogenblik van de aanvraag’ binnen de nationaliteitsprocedure van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Daarnaast gelden ze ook als bewijsstuk ‘wettelijk verblijf gedurende de periode voorafgaand aan de aanvraag’, net als het attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord – verblijf (de zogenaamde bijlage 56).
Het bewijs van wettelijk verblijf is vereist om in ons land de Belgische nationaliteit te kunnen aanvragen of een nationaliteitsverklaring te kunnen afleggen op basis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Sinds de Brexit op 1 januari 2021 is er evenwel een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Britse burgers worden sindsdien beschouwd als derdelanders en vallen onder heel andere voorwaarden om in België te verblijven, zich hier te vestigen of hier te werken. Maar Britse onderdanen en leden van hun gezin die hier vóór 31 december 2020 al een verblijfsrecht hadden, worden beschouwd als ‘begunstigden van het terugtrekkingsakkoord’ waarvoor soepeler regels gelden. Zij moesten zich wel melden bij het gemeentebestuur van hun woonplaats om zich van een nieuw verblijfsdocument te voorzien met een verwijzing naar artikel 50 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat de terugtrekking aan een lidstaat regelt.
In werking: 11 september 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  30 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken,BS 1 september 2021, bl. 93770.