Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Hoorrecht voor minderjarigen uitgebreid in Vlaams jeugddelinquentierecht

Nieuws - 23/06/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Binnen het jeugddelinquentierecht bestaat voortaan een hoorrecht bij elke herzieningsprocedure voor de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. Dat was tot nu toe enkel bepaald bij de procedure tot herziening van een opgelegde maatregel op verzoek.
Het nieuwe Verzameldecreet rond welzijn, volksgezondheid en gezin wil verschillende regelgevingen harmoniseren, materiële fouten verbeteren en de bedoeling van de decreetgever verduidelijken. Eén van de aangepaste decreten is het Jeugddelinquentiedecreet.
Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet maakt een onderscheid tussen de reacties op het delictgedrag tijdens de voorbereidende rechtspleging (een ‘maatregel’) en tijdens de rechtspleging ten gronde (een ‘sanctie’).
Binnen de herzieningsprocedures stond het hoorrecht enkel vermeld bij de herziening van een maatregel op vraag van de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken.
Voortaan bestaat er een hoorrecht bij elke procedure tot herziening, dat betekent:
zowel een herziening op verzoek als ambtshalve;
zowel bij een maatregel als bij een sanctie.
Volgende personen worden door de jeugdrechter of jeugdrechtbank gehoord:
de minderjarige verdachte of delictpleger;
zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken;
het Openbaar Ministerie als het daarom vraagt.
Inwerkingtreding: 28 juni 2021

Bron:  21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin,BS 18 juni 2021.