Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: overheden wisselen gegevens uit voor handhaving verplichte quarantaine en testing bij reizigers

Nieuws - 14/04/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Om de verplichte quarantaine of testing van reizigers die uit een rode zone terugkomen in België te kunnen opvolgen, worden voortaan de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn rechtstreeks uitgewisseld. Een samenwerkingsakkoord is goedgekeurd dat een rechtsgrond vormt voor een uitwisseling tussen de federale overheid, de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden en de politiediensten.
Controle verplichte quarantaine en/of testing
Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat reizigers bij hun terugkomst in België een PLF (Passenger Locator Form) moeten invullen. Op basis van hun bestemming kunnen ze verplicht worden om in quarantaine te gaan en/of een Covid-test af te leggen. In het 2de geval krijgt de reiziger een code die geactiveerd wordt zodra een test wordt afgenomen.
De gefedereerde entiteiten ontvangen en beheren de PLF-gegevens. Om lokale overheden en politiediensten toe te laten de verplichtingen op te volgen, kunnen ze de nodige gegevens ter beschikking stellen.
Bij verplichte quarantaine kunnen ze gegevens doorgeven aan de lokale overheden als:
-
dat voorzien is in de regelgeving van de gefedereerde entiteiten;
of
-
ze vermoeden dat de quarantaine niet wordt nageleefd.
De lokale overheid kan vervolgens contact opnemen met de betrokken persoon.
Bij verplichte testing worden de gegevens doorgegeven via een dagelijkse melding in de politionele gegevensbanken.
Dat gebeurt enkel als de activatiecode niet op tijd gebruikt is.
Enkel noodzakelijke gegevens
De gegevens die op het PLF staan, worden opgenomen in de gegevensbank PLF die de dienst Saniport van de FOD Volksgezondheid beheert.
Niet alle gegevens die de reiziger invult op het PLF worden doorgegeven. De uitwisseling is beperkt tot wat noodzakelijk is voor de opvolging:
naam en voornaam van de reiziger;
geboortedatum;
telefoonnummer;
verblijfsadres;
datum van aankomst in België.
Ten laatste 14 dagen na aankomst in België worden de gegevens gewist. Dat kan vroeger als de activatiecode voor de testing al gebruikt wordt of als er een kortere quarantaineperiode verplicht is.
In werking op : 12 april 2021

Bronnen: 
-24 MAART 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België,BS 12 april 2021, p. 32381.
-8 APRIL 2021. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België,BS 12 april 2021, p. 32381.