Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Staten-generaal werkt aan nieuwe toekomstvisie voor Belgische politiediensten

Nieuws - 19/03/2021
-
Auteur 
Tom Depla


Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lanceert binnenkort een staten-generaal van de politie die concrete beleidsaanbevelingen voor de toekomst zal uitwerken. “Het huidig politiemodel staat na twintig jaar onder druk”, aldus Verlinden in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Het einddoel van de staten-generaal is om te komen tot een meer aantrekkelijke en betere politie voor alle belanghebbenden.” Na een startevent in mei zullen de sleutelpartners rondetafels organiseren rond belangrijke beleidsthema's. Eind dit jaar komt er een tussentijds event en eind 2022 volgt een slotevent.

Verlinden ziet de staten-generaal als "een verbindend en overkoepelend project dat alle strategische initiatieven en projecten van de politie wil samenbrengen". De bestaande visie- en beleidsdocumenten, relevante studies, evaluaties en rapporten zullen daarbij als uitgangspunt dienen.  

Sleutelpartners

Het voorzitterschap en de regie liggen bij de minister en een kerngroep van sleutelpartners. Die sleutelpartners zijn het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw's Centrum voor politiestudies, Circle of police leadership en Centre d'études sur la police. Volgens Verlinden hebben die vzw's de voorbije jaren een prominente rol gespeeld in het politielandschap en brengen ze de academische wereld en de politie samen. Ze sluit niet uit dat er nog andere sleutelpartners bijkomen. De kerngroep zal dat de komende weken nader bekijken.

Andere belanghebbenden

Behalve de sleutelpartners zal de staten-generaal ook andere belanghebbenden van de politie bij elkaar brengen. Het gaat hierbij om de bevolking en de politiemensen zelf, maar ook om verschillende politieoverheden, de federale politieraad, de Algemene Inspectie van de politie en belangenorganisaties zoals de politievakbonden. Ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Union des Villes et Communes de Wallonie en in Brussel Brulocalis zullen erbij worden betrokken. Daarnaast kan het Comité P volgens Verlinden een belangrijke rol spelen. Ze wil ook nagaan welke rol de minister van Justitie wil spelen in de staten-generaal.

Startevent

De staten-generaal schiet normaal gezien in mei uit de startblokken met een starteven. “Het exacte format van het startevent zal onder meer ook afhangen van de sanitaire situatie op dat moment”, zegt Verlinden. “Voorlopig denken wij aan een fysiek evenement, voor zover dat mogelijk is, met de sleutelpartners en eventueel livestreaming voor belanghebbenden.”

Federaal parlement

Ook het federale parlement zal bij het dossier betrokken worden. Twee belangrijke thema's zullen volgens de minister al zeker aan bod komen in de commissie Binnenlandse Zaken: het statuut van de politie en de opleiding. Ook de hoorzittingen over de financiering van de lokale politie kunnen volgens Verlinden aan de staten-generaal gekoppeld worden. Ze verwijst daarmee naar de onderhandelingen die op dit moment met de vakorganisaties lopen over een nieuw sectoraal akkoord voor het geldelijk statuut binnen de politiediensten.

Bron: vraag van Yngvild Ingels aan de minister van Binnenlandse Zaken over "De staten-generaal van de politie" (nr. 55015417C), behandeld in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken, veiligheid, migratie en bestuurszaken, 17 maart 2021.