Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Voor de gemeenten is er uitzonderlijk één wijziging van het strategisch veiligheids- en preventieplan mogelijk tot eind maart

Nieuws - 24/02/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De gemeenten die hun strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) inhoudelijk willen wijzigen voor het jaar 2021, moeten dit vóór eind maart doen. Deze wijzigingen zijn uitzonderlijk, dat wil zeggen dat ze enkel betrekking mogen hebben op de toevoeging en/of schrapping van een fenomeen.
Verlenging van de SVPP voor 2021
De strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 2018-2019 worden verlengd tot eind 2021. De criteria, voorwaarden en budgetten blijven ongewijzigd. De gemeenten die een SVPP hebben zullen dus tot en met 31 december 2021 toelagen ontvangen voor de ontwikkeling en ondersteuning van hun lokale initiatieven op het vlak van veiligheid en preventie. De toelage wordt grotendeels (80 %) gestort bij wijze van voorschot waarvan de eerste schijf wordt vrijgemaakt in het eerste kwartaal van 2021, een tweede schijf in het tweede en de derde schijf in het derde kwartaal. Het saldo wordt pas achteraf gestort na een controle van de uitgaven en de afsluiting van de jaarlijkse eindafrekening.
Enkel toevoeging en/of schrapping van een fenomeen
Voor 2021 mogen de gemeenten slechts één fenomeen toevoegen en/of schrappen. Deze uitzonderlijke aanvraag tot wijziging moet vergezeld zijn van een lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) die duidelijk en objectief aangeeft dat dit fenomeen geen risicofactor voor de gemeente (meer) vormt.
De aanvragen tot wijziging moeten voldoen aan strikte regels, anders zijn ze niet ontvankelijk. De dossiers moeten:
elektronisch worden ingediend;
tegen 31 maart 2021 worden ingediend;
de beslissing van de gemeenteraad, het aangepaste modelplan en het volledig ingevuld wijzigingsformulier bevatten.
Dit ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Bron:  4 januari 2021 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020,BS, 19 feburari, bl. 16019