Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen

Nieuws - 13/03/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De Vlaamse regering heeft een ontwerp van verzameldecreet klaar waarin steden en gemeenten de bevoegdheid krijgen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen. Op die manier wil de regering lokale besturen de kans geven om zelf meer in te zetten op snelheidshandhaving op specifieke plaatsen en daar dan rechtstreeks de inkomsten van te ontvangen.

Wanneer een stad of gemeente ervoor kiest om administratieve geldboetes voor snelheidsovertredingen in te voeren, worden die overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd. Daarvoor gelden wel 5 voorwaarden.

1) De snelheidsovertreding werd begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of tot 50 km/u. Zoals een fietsstraat, schoolomgeving of jaagpad, of de bebouwde kom.

2) De toegelaten maximumsnelheid werd met meer dan 6 km/u en met ten hoogste 20 km/u overschreden. Die 6 km/u is de technische tolerantiemarge voor snelheden van 30 km/u tot 100 km/u die gehanteerd wordt bij snelheidsovertredingen die strafrechtelijk beteugeld worden. Dezelfde marge zal toegepast worden bij administratief beteugelde snelheidsovertredingen. Bij snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/u is er geen sprake meer van een ‘beperkte’ snelheidsovertreding en geldt de strafrechtelijke procedure.

3) De snelheidsovertreding werd vastgesteld met een (bemand of onbemand) automatisch werkend toestel dat volledig gefinancierd werd door de gemeente of de lokale politie: zowel de paal als de camera. De plaats waar het toestel zich bevindt, doet er niet toe. Er kunnen dus geen GAS-boetes opgelegd worden voor snelheidsovertredingen die vastgesteld werden met gewestcamera’s. Er kunnen wél GAS-boetes opgelegd worden voor snelheidsovertredingen met bemande of onbemande camera’s die de gemeente – op haar kosten – liet plaatsen langs een gewestweg.

4) De snelheidsovertreding moet begaan zijn door een meerderjarige persoon of een rechtspersoon. Geen GAS-boetes dus voor tieners tussen 16 en 18 jaar. Die komen rechtstreeks voor de politierechtbank of worden doorverwezen naar de jeugdrechter.

5) Er werden geen andere inbreuken vastgesteld. Als de chauffeur zijn gordel niet droeg, niet verzekerd was of nog een andere overtreding beging, gaat het dossier rechtstreeks naar de politierechtbank. Net zoals er geen onmiddellijke inning mogelijk is binnen de strafrechtelijke procedure, is er ook geen GAS-boete mogelijk als er meerdere overtredingen gelijktijdig zijn vastgesteld.

Tussen 53 en 164 euro

In gemeenten die beperkte snelheidsovertredingen opnemen in hun gemeentereglement of politieverordening, zullen overdreven snelheden van 37 km/u tot 56 km/u in een zone 30, en van 57 km/u tot 76 km/u in een zone 50 gesanctioneerd kunnen worden met een GAS-boete. Het bedrag van de boete stemt overeen met de bedragen die geïnd worden in uitvoering van het KB van 19 april 2014 op de onmiddellijke inning, en varieert tussen 53 en 164 euro. De overtreder zal tegen de beslissing van de GAS-ambtenaar in beroep kunnen gaan bij de politierechtbank.

Het ontwerp van verzameldecreet wordt één van deze dagen neergelegd bij het Vlaams Parlement en kan nog vóór de zomer gestemd worden. De bepalingen over de GAS-boetes zullen echter pas in werking treden op een datum die wordt vastgelegd in een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.

Bron: (voor)ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, art. 3, art. 6 en art. 92.