Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Modelformulier voor onmiddellijke inning bij overtreding Vlaamse taxiregels verschenen in Staatsblad

Nieuws - 13/03/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 1 januari 2020 kan de politie een onmiddellijke inning voorstellen bij kleine inbreuken op de Vlaamse ‘regelgeving voor individueel bezoldigd personenvervoer’. Ze gebruikt daarvoor de wettelijk vastgelegde formulieren met 3 in te vullen stroken: strook A is voor de procureur des Konings, strook B is voor de overtreder en strook C blijft voor administratie bewaard in het genummerde boekje.
Bevoegd minister Lydia Peeters heeft het modelformulier al in december 2019 vastgelegd. Maar haar besluit is pas op 12 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. En opvallend genoeg bevat het MB geen specifieke datum van inwerkingtreding waardoor de algemene regel voor inwerkingtreding van toepassing is: 10 dagen na publicatie. In dit geval dus 22 maart 2020.
Een onmiddellijke inning kan alleen als de overtreder daarmee instemt. Kiest hij voor de onmiddellijke inning en betaalt hij de geldsom, dan vervalt de strafvordering. Betalen kan cash (niet mogelijk voor wie een vaste woon- of verblijfplaats heeft in ons land), met een bank- of kredietkaart of via overschrijving (alleen mogelijk voor personen met een vaste woon- of verblijfplaats in ons land).
Herinner dat bij meerdere inbreuken ten laste van eenzelfde persoon slechts één formulier wordt gebruikt.
Als de overtreder de onmiddellijke inning weigert te betalen op het moment van de inbreuk, wordt het formulier vervangen door een proces-verbaal.

Bron:  Ministerieel besluit van 19 december 2019 tot vaststelling van het model van het formulier voor onmiddellijke inning, vermeld in artikel 59, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, BS 12 maart 2020.

Extra informatie: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, BS 26 november 2019.