Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaanderen versoepelt voorschriften voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer

Nieuws - 24/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Vlaamse regering introduceert een nieuwe uitzondering op de regels voor het laden van een ‘ondeelbare lading’ op een uitzonderlijk transport zodat vervoerders meer stukken in één keer kunnen meenemen. De huidige voorschriften zijn erg strikt en zorgen nu vaak voor nodeloos veel extra ritten. De versoepelde regelgeving wordt op 3 oktober 2019 van kracht.
Uitzonderlijk transport
Vervoer waarvan de afmetingen of het gewicht de maxima overschrijden die bepaald zijn in de Wegcode en in het Technisch Reglement, is uitzonderlijk vervoer. Om in aanmerking te komen voor een vergunning uitzonderlijk vervoer moet er sprake zijn van een overschrijding van de wettelijke afmetingen ofwel door de constructie van het voertuig ofwel door de ondeelbare lading die vervoerd wordt.
De wettelijke afmetingen zijn:
lengte:
-
enkelvoudig voertuig: 12 m
-
trekker + oplegger: 16,50 m
-
vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
breedte: 2,55 m
hoogte: 4 m
massa: 44 ton voor samenstellingen met 5 assen
oversteek achteraan: 3 m
Ondeelbare lading
Een ondeelbare lading is een lading die voor het vervoer niet kan worden opgedeeld in meerdere ladingen zonder grote meerkosten of schaderisico’s te veroorzaken en die door haar afmetingen en massa niet kan worden vervoerd door een transport dat voldoet aan de wettelijk toegestane afmetingen en massa uit de Wegcode en het Technisch reglement.
Laden van ondeelbare lading
Het laden van een ondeelbare lading op een uitzonderlijk transport is aan strenge regels gebonden.
Volgens het KB Uitzonderlijk Vervoer mag de overschrijding van een reguliere afmeting enkel het gevolg zijn van de plaatsing van één enkel voorwerp. Bijvoorbeeld 1 object van 2,80 m breed. De overschrijding mag niet het gevolg zijn van de plaatsing van 2 of meerdere voorwerpen naast, achter of op elkaar die op zichzelf niet te breed, te lang of te hoog zijn.
Bovenop die regel stelt het besluit dat een ondeelbare lading altijd zodanig moet worden geplaatst dat het aantal uitzonderlijke afmetingen van het voertuig tot een minimum wordt herleid. Dus als men door de lading anders te plaatsen kan vermijden dat een afmeting wordt overschreden, dan is men verplicht dit te doen. Zelfs wanneer dat niet de meest efficiënte manier van laden is en er minder kan worden vervoerd.
Zonde vindt de Vlaamse regering. Ze past daarom de regels aan.
Bijkomende afwijking toegelaten
Als meerdere ondeelbare ladingen vervoerd worden binnen de wettelijk toegestane lengte, dan mag de vervoerder de ondeelbare ladingen zodanig plaatsen dat één bijkomende uitzonderlijke afmeting ontstaat in de hoogte of in de breedte als hij daardoor minstens 30% meer kan vervoeren dan wanneer hij binnen de reguliere afmetingen blijft. Maar let op: de bijkomende uitzonderlijke afmeting moet beperkt blijven tot een breedte van 3m en een hoogte van 4,30m.
Bovendien is de bijkomende uitzonderlijke afmeting alleen toegestaan als
het voertuig in niet-geladen toestand voldoet aan de afmetingen van het Technisch Reglement
de massa van het voertuig in beladen toestand voldoet aan het Technisch Reglement
de alternatieve manier van laden geen enkel bijkomend gevaar vormt voor de verkeersveiligheid.
De vervoerder moet de ‘efficiëntieredenen’ rechtvaardigen in een technische nota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. Die nota wordt ook bij de vergunning zelf gevoegd.
In werking: 3 oktober 2019

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, BS 23 september 2019.