Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Oppomp- en sproeiverbod mét sancties mogelijk bij waterschaarste in Vlaanderen

Nieuws - 23/07/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De Vlaamse regering krijgt via het verzameldecreet omgeving de bevoegdheid om te bepalen wie wanneer water mag onttrekken aan onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. En dat is zeker relevant in periodes van grote droogte. De Vlaamse regering kan voortaan ook herstelmaatregelen en gebruiksbeperkingen opleggen wanneer er een tekort aan drinkwater dreigt. Overtredingen worden in principe bestraft met strafsancties. Maar de gemeenten kunnen nu ook GAS-boetes of een overlasttaks van 350 euro opleggen voor kleine overtredingen van de gebruiksbeperkingen.
De toezichthouders krijgen ook meer mogelijkheden om op te treden tegen personen die hun landerijen toch besproeien bij een sproeiverbod: inbreuken op de wet op de onbevaarbare waterlopen worden vanaf nu immers opgespoord en vervolgd volgens de regels van het milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het DABM). De toezichthouders kunnen dus ook bestuurlijke maatregelen opleggen, veiligheidsmaatregelen nemen, enz.
In werking:
Op 29 juni 2019.
Uitvoeringsbesluit nodig (beperkingen bij waterschaarste).

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019 [verzameldecreet omgeving, art. 22, art. 25, art. 62, art. 72 en art. 78].