Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Maximumboete bij onmiddellijke inning wegvervoer verdubbelt

Nieuws - 03/07/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen inzake wegvervoer (vrachtbrief, rij- en rusttijden, tachograaf, bestuurderskaart, enz.). Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op van 44.000 naar 80.000 euro (na opdeciemen). De nieuwe tarieven gelden vanaf 6 juli 2019.
Te innen sommen
Inbreuken in de transportsector kunnen bestraft worden met onmiddellijke inning van een geldsom. Als de overtreder dat bedrag betaalt, vervalt normaal gezien de strafvordering.
Maar de regering hergroepeert de overtredingen en wijzigt de tarieven. De nieuwe indeling ziet er als volgt uit:
Goederenvervoer over de weg – Vergunningen (a)
Goederenvervoer over de weg – Vrachtbrief (b)
Rij- en rusttijden (c)
Tachograaf (d)
Bestuurderskaart (e)
Afdruk van de door de digitale tachograaf geregistreerde gegevens (f)
Registratiebladen (g)
/ (h)
Reizigersvervoer over de weg – controle en vergunningsdocumenten (i)
Internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) (j).
Alleen de rubrieken a, i en j wijzigen niet.
Maximumboete
Onmiddellijke inning is alleen mogelijk als het totaal van de te innen sommen niet hoger is dan een wettelijk bedrag. Op dat wettelijke bedrag moeten nog opdeciemen toegepast worden. Voor enkele specifieke overtredingen geldt bovendien een hoger maximum.
De federale regering trekt beide maxima op:
Onmiddellijke inning
Tot 05/07/2019
Vanaf 06/07/2019
Wettelijk bedrag
Na opdeciemen
Wettelijk bedrag
Na opdeciemen
Maximumbedrag
2.500 euro
20.000 euro
5.000 euro
40.000 euro
Verhoogd maximum
5.500 euro
44.000 euro
10.000 euro
80.000 euro
Bij consignatie, als de vervoerder geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in ons land, gelden dezelfde – verhoogde – maxima.
Opgelet! Door de herschikking van de lijsten met de te innen sommen, wijzigen ook de verwijzingen naar de overtredingen waarvoor een hoger maximum geldt.
Per overschrijving of online
Online betalen kan op: www.verkeersboetes.be (of op www.amendesroutieres.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be voor anderstaligen). De regering preciseert welke documenten ingevuld moeten worden.
Nog een klein detail: de betalingen gebeuren altijd in euro. De FOD Financiën wil niet opdraaien voor de wisselkosten.