Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Maximumboete bij onmiddellijke inning wegvervoer verdubbelt

Nieuws - 03/07/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen inzake wegvervoer (vrachtbrief, rij- en rusttijden, tachograaf, bestuurderskaart, enz.). Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op van 44.000 naar 80.000 euro (na opdeciemen). De nieuwe tarieven gelden vanaf 6 juli 2019.
Te innen sommen
Inbreuken in de transportsector kunnen bestraft worden met onmiddellijke inning van een geldsom. Als de overtreder dat bedrag betaalt, vervalt normaal gezien de strafvordering.
Maar de regering hergroepeert de overtredingen en wijzigt de tarieven. De nieuwe indeling ziet er als volgt uit:
Goederenvervoer over de weg – Vergunningen (a)
Goederenvervoer over de weg – Vrachtbrief (b)
Rij- en rusttijden (c)
Tachograaf (d)
Bestuurderskaart (e)
Afdruk van de door de digitale tachograaf geregistreerde gegevens (f)
Registratiebladen (g)
/ (h)
Reizigersvervoer over de weg – controle en vergunningsdocumenten (i)
Internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) (j).
Alleen de rubrieken a, i en j wijzigen niet.
Maximumboete
Onmiddellijke inning is alleen mogelijk als het totaal van de te innen sommen niet hoger is dan een wettelijk bedrag. Op dat wettelijke bedrag moeten nog opdeciemen toegepast worden. Voor enkele specifieke overtredingen geldt bovendien een hoger maximum.
De federale regering trekt beide maxima op:
Onmiddellijke inning
Tot 05/07/2019
Vanaf 06/07/2019
Wettelijk bedrag
Na opdeciemen
Wettelijk bedrag
Na opdeciemen
Maximumbedrag
2.500 euro
20.000 euro
5.000 euro
40.000 euro
Verhoogd maximum
5.500 euro
44.000 euro
10.000 euro
80.000 euro
Bij consignatie, als de vervoerder geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in ons land, gelden dezelfde – verhoogde – maxima.
Opgelet! Door de herschikking van de lijsten met de te innen sommen, wijzigen ook de verwijzingen naar de overtredingen waarvoor een hoger maximum geldt.
Per overschrijving of online
Online betalen kan op: www.verkeersboetes.be (of op www.amendesroutieres.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be voor anderstaligen). De regering preciseert welke documenten ingevuld moeten worden.
Nog een klein detail: de betalingen gebeuren altijd in euro. De FOD Financiën wil niet opdraaien voor de wisselkosten.