Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Meer alcohol- en drugscontroles tijdens eindejaarsperiode

Nieuws - 26/11/2010
-
Auteur 
Carine Govaert


Met een omzendbrief van 22 november 2010 geven de ontslagnemende ministers en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Justitie, en Mobiliteit het startsein voor extra politiecontroles tijdens de eindejaarsperiode. De eindejaarscampagne loopt van vrijdag 26 november 2010 tot en met maandag 10 januari 2011, in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en de parketten. Streefdoel is om opnieuw 180.000 ademtests te halen, net als vorig jaar.

Richtlijnen

Tijdens de controles moeten de agenten de richtlijnen volgen van de omzendbrieven COL 8/2006 over ‘sturen onder invloed’ en COL 9/2006 over de ‘onmiddellijke intrekking van het rijbewijs’. Beide omzendbrieven werden eind september herzien, maar de bijgewerkte versies staan nog niet online.

In de huidige omzendbrief vraagt de regering dat de controles volgens de volgende aanvullende voorschriften zouden verlopen:
De controles moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand overleg tussen de politie en de parketten.
Ze moeten plaatsvinden op de juiste plaats en op het juiste tijdstip, zodat ze geloofwaardig overkomen.
Er moet ook gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs.
De politie moet ook controles organiseren in de vooravond, om de zichtbaarheid te verhogen en het ontradend effect te bevorderen.
De controles moeten op een a-selectieve wijze gebeuren: elke chauffeur die moet stoppen, dient een adem- of drugstest af te leggen.
In de mate van het mogelijke moet het administratieve werk op het terrein afgehandeld worden. 7) De controles worden vooraf aangekondigd in de media. Achteraf worden de resultaten bekendgemaakt.

Samen met de parketten

Chauffeurs die tijdens een controle te veel alcohol of drugs in het bloed hebben, zullen altijd vervolgd worden door het parket. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Justitie blijkt dat de parketten de voorbije jaren gevolg gaven aan 97% van de vaststellingen van rijden onder invloed. Slechts 1,6% van de dossiers werd zonder gevolg geklasseerd.

“I BOB you”

De voorbije weken heeft het BIVV zijn nieuwe BOB-campagne gelanceerd: “I BOB you”. Het Verkeersinstituut focuste tot nu op het bedanken van de chauffeur die niet drinkt. Dit jaar gaat het instituut nog een stapje verder. 'BOB' wordt een werkwoord. Wie niet drinkt, geeft om zijn vrienden en brengt hen veilig thuis.

Evaluatie

De resultaten van de jongste campagne zullen tweemaal geëvalueerd worden. Een eerste persbericht verschijnt op donderdag 30 december 2010 met de resultaten van de periode van 26 november tot 27 december. Op vrijdag 14 januari 2011 worden de eindresultaten bekendgemaakt.

Uit ‘Gedragsmeting Rijden onder Invloed’, een tweejaarlijkse studie van het BIVV, blijkt dat rijden onder de invloed van alcohol vooral een nachtelijk probleem is, zowel tijdens weekendnachten (in 2009, 13% van de gecontroleerde chauffeurs), als tijdens weeknachten (6,7%). Naast het tijdstip speelt ook de leeftijd een belangrijke rol. De alcoholconcentratie is het hoogst bij 40- tot 54-jarigen. Toch is het ongevalrisico groter bij jonge bestuurders. Ook de activiteit speelt een rol: chauffeurs zijn meer dronken na een avondje uit eten, sporten, of vrienden- of familiebezoek. Wie van de discotheek komt, had gemiddeld minder alcohol in het bloed.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 22 november 2010 houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol - BOB », BS 26 november 2010 (ed. 2), 73.178.
Zie ook:
Campagne voor verkeersveiligheid “Rijden onder invloed – BOB”, BS 3 december 2008 (ed. 1), 63.548.