Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuw wegingsbesluit Calog-functies niveau A bij AIG

Nieuws - 10/01/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een nieuw koninklijk besluit stelt de weging vast van de functies van niveau A van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG). Het vervangt het koninklijk besluit van 11 november 2014 dat door de Raad van State in 2017 werd vernietigd.
De verdeling werkt opnieuw retroactief terug tot op 1 september 2007, de datum waarop de wegingen niveau A voor de hele geïntegreerde politie van kracht werden.
De verschillende functies worden nog steeds gewogen volgens volgende criteria op 2 assen:
As 1: omkadering
-
Hiërarchie in dalende lijn (criterium 1)
-
Hiërarchie in stijgende lijn (criterium 2)
-
Budgettaire verantwoordelijkheid (criterium 3)
-
Autonomie in het personeelsbeheer (criterium 4)
As 2: bijdrage
-
Opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie (criterium 1)
-
Ervaring vereist voor de uitoefening van de functie (criterium 2)
-
Complexiteit van de behandelde problemen (criterium 3)
-
Invloed van de functie (criterium 4)
De concrete weging van elke functie is terug te vinden in de aanhef van het wegingsbesluit.
De klassen worden als volgt toegewezen:
Klasse 3
Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever (AIG01) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 2
Adviseur algemeen beleid jurist-raadgever (AIG02) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 3
Adviseur algemeen beleid financiën/logistiek-raadgever (AIG03) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 2
Adviseur algemeen beleid personeelsbeheer HRM-raadgever (AIG04) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 2
Adviseur algemeen beleid vorser-raadgever (AIG05) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 2
Adviseur junior Auditor (AIG06) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Klasse 3
Adviseur senior Auditor (AIG07) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie
Inwerkingtreding: 1 september 2007.

Bron:  7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de functies van niveau a van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie,BS 6 januari 2022, p. 336.