Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020

Nieuws - 20/11/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 31 december 2020 wordt de huidige nationale drone-wetgeving vervangen door nieuwe Europese regelgeving. Verordening 2019/947 zorgt in heel Europa voor dezelfde basisbeginselen om de veiligheid en beveiliging van droneactiviteiten te garanderen én de privacy van burgers te beschermen. Hier en daar werd wat ruimte gelaten voor nationale eigenheden. Het KB waarmee de bepalingen in ons nationaal recht worden opgenomen is op 18 november 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Uniforme basisbeginselen EU
De principes uit Verordening 2019/947 betekenen een grote ommezwaai voor de dronesector. Maar één van de grootste veranderingen is alvast dat het onderscheid tussen recreatief en professioneel gebruik van drones verdwijnt. Voortaan is het risico van een vlucht doorslaggevend voor de indeling: hoe hoger het risico van een vlucht, hoe strenger de eisen voor piloot en drone. In totaal zullen er 3 categorieën zijn: open, specifiek en certified. Laagrisicovluchten zullen terecht komen in de ‘open’ categorie, bedoeld voor drones tot 25kg waarmee niet in de buurt van mensen wordt gevlogen, in het zicht van de piloot en niet in gecontroleerd luchtruim.
Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe verplichtingen zoals de verplichte registratie van iedere dronepiloot, de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor dronepiloten, het verplichte gebruik van het drone ID-systeem voor bepaalde drones, enz.
Omzetting door België
In het KB van 8 november 2020 wordt duidelijk hoe die bepalingen zijn vertaald naar nationaal recht. Vanaf 31 december 2020
moeten alle UAS-exploitanten (personen die dronevluchten willen uitvoeren) zich vooraf registreren bij het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGLV). Registratie is gratis. Iedere geregistreerde exploitant krijgt een uniek registratienummer. Het DGLV bewaart een registratieregister. Dat kan gebruikt worden voor toezicht en controle, vervolging en sanctionering, samenwerking met andere EU-autoriteiten en statistieken. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan de politiediensten, de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie
moeten piloten op afstand minstens 14 jaar zijn (m.u.v. speelgoeddrones) om onder bepaalde voorwaarden in de ‘open’ categorie te kunnen vliegen. De leeftijdsgrens binnen de ‘specifieke’ categorie is 16 jaar
moeten piloten die in de ‘open’ categorie willen vliegen, slagen in een opleiding die online wordt aangeboden door de DGLV
moet iedere vlucht worden uitgevoerd conform Verordening 2019/947
moet iedere exploitant zich adequaat laten verzekeren in functie van het gewicht van zijn drone en de exploitatiecategorie. UAS-exploitanten die uitsluitend in de ‘open’ categorie vliegen, moeten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor lichamelijk letsel en materiele schade aan derden. Als de gebruikte UAS een maximale startmassa van 20kg of meer heeft gelden strengere verzekeringsplichten.
Vanaf 31 december 2020, met overgangsperiode
Het KB van 8 november 2020 treedt in werking op 31 december 2020. Maar er zijn overgangsbepalingen. Zo behouden de certificaten en vergunningen van bestuurders van een RPA en de verklaringen en toelatingen van klasse 1 hun geldigheid voor alle activiteiten die onder de huidige operationele voorwaarden worden uitgevoerd uiterlijk tot 1 januari 2020.
De oude nationale drone-regelgeving, het KB van 10 april 2016 en het MB van 30 november 2016 worden opgeheven op 31 december 2020.

Bron:  08 november 2020 - Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen, BS 18 november 2020, p.81343;