Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verzending digitale kopieën van pv’s met elektronisch zegel verankerd in Wet op het Politieambt

Nieuws - 08/09/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De mogelijkheid voor de politiediensten om digitale kopieën en digitale uittreksels af te leveren van hun processen-verbaal die getekend zijn met een geavanceerde elektronische zegel, stopt niet op 31 juli 2020. De wetgever heeft de tijdelijke coronamaatregel via de Verzamelwet Justitie van 31 juli 2020 permanent verankerd in de Wet op het Politieambt. Digitale verzending van gedematerialiseerde kopieën of uittreksels van pv’s biedt veel voordelen, zowel voor de politie die minder administratie moet verwerken als voor justitie en rechtsonderhorigen die op een eenvoudige manier vanop afstand toegang krijgen tot de informatie in de pv’s.
Gedematerialiseerde processen-verbaal
De klachten en aangiften die worden ingediend bij de leden van het operationeel politiekader, de inlichtingen die ze krijgen en de vaststellingen die ze hebben gedaan in verband met misdrijven worden in een proces-verbaal gegoten dat aan de bevoegde gerechtelijke overheid wordt overgezonden. Dat geldt ook voor de vaststellingen gedaan door de leden van het administratief en logistiek kader wanneer zij gemachtigd zijn om pv’s op te maken. De pv’s worden opgesteld in gematerialiseerde of gedematerialiseerde vorm.
Elektronisch zegel
Het gedematerialiseerd pv wordt door de verbalisant ondertekend d.m.v. een gekwalificeerde elektronische handtekening. In sommige gevallen wordt een geavanceerd elektronisch zegel als elektronische handtekening gebruikt:
wanneer de verbalisant wettelijk niet gehouden is zich bij naam te identificeren in het pv;
voor pv’s m.b.t. de vaststellingen verricht in het kader van art. 62 en 65 §1 van de Wegverkeerswet;
voor bepaalde categorieën pv’s m.b.t. bepaalde strafbare feiten die, afhankelijk van de aard van de feiten en omstandigheden van de zaak, niet of nog niet vervolgd worden door het openbaar ministerie (het College van procureurs-generaal heeft deze categorieën geconcretiseerd in een richtlijn).
De pv’s ondertekend met behulp van een geavanceerd elektronisch zegel, worden gelijkgesteld met de processen-verbaal ondertekend met behulp van een handgeschreven handtekening.
Tijdelijke coronamaatregel
Via de “Wet van 20 mei 2020 met diverse coronamaatregelen op gebied van justitie” heeft de wetgever beslist dat de politiediensten tijdelijk digitale kopieën of digitale uittreksels van hun pv’s getekend met behulp van een geavanceerd elektronisch zegel mogen afleveren. Het gebruik van het geavanceerde elektronische zegel heeft in dit geval niet als doel om bewijskracht te geven aan het pv dat is ondertekend via een eID maar om een “eensluidend afschrift” te generen. Op die manier kan communicatie rond dat specifieke pv naar externen toe mogelijk worden gemaakt zonder dat het rijksregisternummer van de auteur wordt vrijgegeven (bij ondertekening met het eID is het RRN-nummer van de opsteller zichtbaar op het ondertekeningscertificaat).

Het “gezegelde pv” heeft alleen de waarde van een kopie en in geval van een geschil zal de bevoegde administratie in de mogelijkheid zijn om het origineel (dat bewijskracht heeft) voor te leggen aan de rechter.

De verzending van de gedematerialiseerde kopieën of de uittreksels houdt een belangrijke vooruitgang in, gezien de actoren van justitie en de rechtsonderhorigen hierdoor – volgens de vastgestelde regels – op digitale manier en vanop afstand toegang kunnen krijgen tot de informatie die vervat zit in de processen-verbaal.
Permanente basis in Wet op het Politieambt
Omdat de procedure zoveel voordelen heeft, beslist de wetgever om de mogelijkheid definitief te verankeren in artikel 40 van de Wet op het politieambt.
De politiediensten mogen kopieën en uittreksels van pv’s dus digitaal blijven verzenden op voorwaarde dat ze ondertekend zijn met een geavanceerd elektronisch zegel. Ze zijn wel verplicht om de originele pv’s te bewaren in hun archief.
In werking: 17 augustus 2020

Bron:  31 juli 2020 - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 07 augustus 2020, p.58048 (Hoofdstuk 14)