Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Beroep mogelijk tegen weigering erkenning van kind door burgerlijke stand

Nieuws - 12/08/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


Wanneer de ambtenaar van burgerlijke stand meent dat een aanvraag tot erkenning van een kind alleen bedoeld is om een verblijfsrecht te krijgen, kan hij weigeren om een akte van erkenning op te maken. De persoon die de erkenning vroeg, kon niet in beroep gaan tegen die weigeringsbeslissing. Tot nu.
De wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie voert een beroepsprocedure in, die vergelijkbaar is met de beroepsprocedure bij weigering om een akte van huwelijk op te maken wegens schijnhuwelijk. De persoon van wie de erkenningsaanvraag wordt geweigerd, kan binnen de maand na kennisgeving van de weigeringsbeslissing in beroep gaan bij de familierechtbank in kortgeding. De rechter betrekt er ook de personen bij die toestemming moeten geven: het kind zelf, de andere ouder, ... De rechtbank beslist definitief tot al of niet-erkenning en houdt daarbij rekening met alle belangen, maar in eerste instantie toch met de belangen van het kind.
Beroep tegen een weigeringsbeslissing was in principe al mogelijk op basis van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 mei 2020, maar dat leidde tot verschillende interpretaties, onder meer over de termijn waarbinnen er beroep moest worden ingesteld. Die onduidelijkheid verdwijnt vanaf 17 augustus 2020.
De vrijwillige erkenning om socioaffectieve redenen via de ambtenaar van de burgerlijke stand staat overigens totaal los van de procedure tot gerechtelijke vaststelling van de afstamming omwille van een biologische band.

Bron:  31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 39-40.