Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Pensioenlast lokale besturen en politiezones: percentage basisbijdrage gesolidariseerd pensioenfonds stijgt in 2022 tot 43%

Nieuws - 10/12/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het percentage dat het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Provinciale en Plaatselijke Besturen hanteert voor de berekening van de basisbijdragen die de lokale besturen en politiezones moeten betalen, stijgt in 2022 tot 43%. Een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige 41,5% van vandaag. Maar volgens de federale regering een must om de uitbetaling van de pensioenlasten te kunnen blijven dragen.
Financiering pensioen statutair personeel
In tegenstelling tot andere overheidsniveaus staan de lokale besturen zelf in voor de financiering van de pensioenen van hun statutair personeel Ze kunnen dit doen met de hulp van een pensioenverzekeraar, maar de meeste steden. en gemeenten zijn hiervoor aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. Dat fonds beheert de reserves en maakt de nodige middelen over aan de Federale Pensioendienst die instaat voor de uitbetaling van de pensioenen.
Jaarlijkse bijdragen
De aangesloten besturen betalen het fonds jaarlijks een pensioenbijdrage. Die bestaat uit een basisbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage (te betalen als de basisbijdragen die een bestuur betaalt op basis van de statutaire loonmassa niet volstaan om de pensioenen te betalen van de gewezen statutaire personeelsleden).
Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds toenemende pensioenlasten is het percentage van de basisbijdrage doorheen de jaren stelselmatig verhoogd, tot een stabiel percentage van 41,5% de laatste jaren. Nu blijkt ook dat percentage niet langer houdbaar.
Aanzienlijke verhoging
Er zijn steeds meer gepensioneerde statutairen waardoor de pensioenmassa die gedragen wordt door het gesolidariseerd pensioenfonds stijgt. De statutaire loonmassa die overblijft voor de berekening van de basisbijdrage neemt echter af door het dalende aantal actieve statutairen.
Het fonds is daarom genoodzaakt om het percentage van de bijdrage op de loonmassa te verhogen. Van 41,5% in 2019, 2020 en 2021 tot 43% in 2022.
Dat de regering hier nu al werk van maakt is een wettelijke verplichting. De Wet financiering pensioenen vastbenoemde personeelsleden provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en lokale politiezones van 24 oktober 2011 eist immers dat de basispensioenbijdragevoet telkens gekend is voor 3 jaar.
Werkelijke bijdragevoet
Herinner dat een deel van de basispensioenbijdragevoet, die verschuldigd is door de besturen die op 31 december 2011 aangesloten waren bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (ex-pool 1), gedekt kan worden door een tussenkomst van het reservefonds van dit pensioenstelsel. Voor 2019, 2020 en 2021 bedraagt die korting 3%.

Bron: Koninklijk besluit van 29 november 2019 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022, BS 6 december 2019.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 7 februari 2019 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2020 en 2021 en Koninklijk besluit van 7 februari 2019 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van dewet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2021, BS 19 februari 2019.