Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Na Vlaamse aanpassingen, ook Brusselse regelgeving klaar voor trambussen

Nieuws - 14/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vervoersmaatschappij De Lijn gaat de komende maanden en jaren extra inzetten op trambussen in Vlaanderen. Een tijd geleden werd de Vlaamse regelgeving hiervoor klaargestoomd. Maar omdat sommige trajecten over Brussels grondgebied lopen, is het van belang dat ook de Brusselse regelgeving wordt aangepast. Uiteraard kan het Brussels gewest ook zelf aan de slag met trambussen.
Te zwaar
Omdat trambussen de technische voertuigvoorschriften op vlak van massa overschrijden, wordt eerst en vooral het KB van 15 maart 1968 met het technisch reglement voertuigen gewijzigd. De maximaal toegelaten massa voor trambussen of ‘dubbel gelede voertuigen met 4 of meer assen’ zoals ze in de regelgeving worden opgenomen, is 38.000 kg.
Te lang
Trambussen zijn ook langer dan voorzien in het technisch reglement. Ze worden daarom beschouwd als ‘uitzonderlijke voertuigen’ in de zin van het KB van 2 juni 2010 m.b.t. het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. Dit besluit bevat specifieke bepalingen m.b.t. de uitrusting, signalisatie en lading van uitzonderlijke voertuigen. Trambussen kunnen echter onmogelijk aan deze bepalingen voldoen. De regering plaatst ze dan ook buiten het toepassingsgebied van het KB. Het besluit stelt meer concreet dat ‘de bepalingen niet van toepassing zijn op dubbel gelede bussen met vier of meer assen met een lengte van maximum 25,25 meter’.
Inverkeerstelling en trajecten
De Brusselse regering kan de inverkeerstelling van dubbel gelede voertuigen met 4 of meer assen toelaten, zolang de maximale lengte 25,25 m niet overschrijdt. De regering bepaalt ook de trajecten die deze voertuigen mogen afleggen.
In werking: 24 oktober 2019

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019 tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, BS 14 oktober 2019.

Extra informatie: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft trambussen, BS 27 november 2018.