Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Van ‘gescheiden’ naar ‘ongehuwd’ in administratieve akten

Nieuws - 12/07/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Wie gescheiden, weduwe of weduwnaar is, kan die status in officiële documenten laten veranderen naar ‘ongehuwd’. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. En het kan ook niet altijd.
Basisregel is dat officiële documenten niet meer verwijzen naar de burgerlijke staat. Maar bij documenten die op een bij KB opgestelde lijst staan, is de vermelding van de burgerlijke staat wel nog verplicht. Op die lijst zal men een onderscheid maken tussen enerzijds documenten waarbij de vermelding ‘uit de echt gescheiden’ of ‘weduwnaar/weduwe’ echt wel nodig is, en documenten waarbij dat niet het geval is.
Diensten die toegang hebben tot het Rijksregister of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vermelden op de documenten die ze voorleggen in principe de burgerlijke staat niet meer. Behalve op de documenten die op de lijst staan.
Stigmatiserend
Gescheiden mensen, weduwnaars en weduwen kunnen de vermelding van hun burgerlijke staat wel laten veranderen. Maar alleen op de documenten waarbij het niet echt nodig is dat de termen ‘uit de echt gescheiden’, ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’ vermeld staan. In dat geval kunnen ze voor de vermelding ‘ongehuwd’ kiezen. Een reden hiervoor hoeven ze niet op te geven. Een KB zal de regels voor dat veranderingsverzoek nog vastleggen.
Deze mogelijkheid is interessant voor wie de vermelding ‘uit de echt gescheiden’ als te stigmatiserend of negatief ervaart. Of kan - voor mensen van wie de partner is overleden - helpen bij de rouwverwerking.
Let wel: de vermelding ‘uit de echt gescheiden’, ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’ wordt niet uit het Rijksregister geschrapt.
De nieuwe wet van 2 mei 2019 treedt in werking op 21 juli 2019.

Bron:  Wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” en “weduwnaar/weduwe” in de administratieve akten, BS 11 juli 2019