Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Nieuws - 22/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 31 mei mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen. Voetgangers mogen oversteken op 20 meter van een zebrapad. En de maximumsnelheid van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (zoals elektrische steps) wordt opgetrokken van 18 tot 25 km/uur. Dat en tal van andere versoepelingen zijn doorgevoerd in de Wegcode.
Tot 10 jaar fietsen op trottoir
Kinderen tot 10 jaar mogen fietsen op trottoirs en verhoogde bermen. Tot nog toe was dat alleen toegelaten voor kinderen van maximaal 9 jaar oud. Maar door de gevaarlijke verkeersomstandigheden heeft de wetgever beslist die leeftijd op te trekken.
De huidige beperking met betrekking tot de grootte van de wielen is geschrapt.
Speed pedelecs naast elkaar in bebouwde kom
Voortaan mogen bestuurders van speed pedelecs naast elkaar rijden in de bebouwde kom op voorwaarde dat er nog voldoende plaats is om te kruisen. Tot nog toe was dat alleen toegelaten voor fietsers.
Bakfiets tot 1 meter breed is fiets
Drie- en vierwielers met een breedte van maximaal 1 meter, zoals bakfietsen en fietsen voor personen met een beperkte mobiliteit, worden in de Wegcode gelijkgesteld met fietsen. Door die kwalificatie zijn ze op meer plaatsen toegelaten. Bijvoorbeeld:
Ze mogen tegen de richting rijden in een éénrichtingsstraat (onderbord M2)
Ze zijn toegelaten bij ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ (art. 2.47 van de Wegcode)
Ze zijn toegelaten in voetgangerszones aangeduid met een verkeersbord F103
Ze mogen op voorbehouden wegen aangeduid met verkeersborden F99a en F99b.
Oversteken op 20 meter van een zebrapad
Voortaan mogen voetgangers oversteken als er op minder dan 20 meter geen oversteekplaats voor voetgangers is. In het verleden lag die afstand op 30 meter.
Meer ruimte tussen voertuig en zwakke weggebruiker
Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen moeten bestuurders buiten de bebouwde kom voortaan een zijdelingse afstand van 1,5 in plaats van 1 meter respecteren tussen het voertuig en de zwakke weggebruiker (voetganger, fietsers en gebruikers van tweewielige bromfietsen).
Maximumsnelheid elektrische steps, rolstoelen en hoverboards
De maximumsnelheid van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt opgetrokken van 18 tot 25 km per uur. Op die manier is het Belgisch recht in overeenstemming met het Europees recht. Concreet gaat het om ‘ieder motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur zoals elektrische rolstoelen, elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit, gemotoriseerde autopeds en zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen’.
In werking: 31 mei 2019

Bron: Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, BS 21 mei 2019.

Extra informatie: lees ook het nieuwsbericht '‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten' van 22 mei 2019