Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

eCall: stappenplan uitgetekend voor uitsturen hulpdiensten na noodoproep

Nieuws - 16/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 31 maart 2018 moeten alle nieuwe personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een nieuwe typegoedkeuring in Europa voorzien zijn van het noodoproepsysteem eCall (‘Emergency Call’) dat automatisch (of via een SOS-knop) de hulpdiensten waarschuwt bij een ernstig ongeval. Het is van fundamenteel belang dat de ‘alarmcentrale voor particuliere eCalls’ die de oproepen ontvangt, de situatie correct inschat en de juiste hulpdiensten contacteert (centrum 112 of de communicatiedienst voor de behandeling van dringende politionele noodoproepen ‘SICAD’). Het stappenplan dat de federale regering heeft opgesteld, dient daarbij als leidraad.
STAP 1: eCall beoordelen
De ‘alarmcentrale voor particuliere eCalls’ mag de oproep slechts doorverbinden met een centrum 112 of de SICAD wanneer
de oproep het gevolg is van een noodsituatie waarin inzittenden van een voertuig verkeren;
deze situatie dermate urgent is dat er ter plaatse nood is aan tussenkomst van dringende geneeskundige hulp, de brandweer of de politie; en
de plaats van het ongeval zich op Belgisch grondgebied bevindt en op een betrouwbare manier kan worden bepaald.
Om dit alles na te gaan, probeert de centrale in spraakcontact te komen met de inzittenden van het voertuig. Als zij melding maken van één of meerdere gewonden, van rook of vuur of van een gekneld persoon dat is er sprake van een noodsituatie voor een centrum 112. Als er geen gewonden, rook, vuur of geknelden zijn maar de inzittenden vragen toch bijstand van de politie, dan gaat het om een noodsituatie voor een SICAD.
Kan geen spraakcontact worden gemaakt, dan moet men teruggrijpen naar – het nog op te stellen – ‘besluit van de minister van Binnenlandse Zaken’. Het is immers aan de minister om vast te leggen hoe en wanneer er sprake is van een urgente noodsituatie die tussenkomst van dringende geneeskundige hulp, brandweer of politie vereist en of de alarmcentrale een centrum 112 of een SICAD moet contacteren.
Spraakcontact of niet de alarmcentrale is verplicht om minstens 2 keer te proberen om het voertuig op een betrouwbare manier te lokaliseren (door XY-coördinaten te gebruiken of door mondelinge info van de inzittenden).
STAP 2: centrum 112 of SICAD contacteren
Is er op basis van het voorgaande inderdaad sprake van een urgente noodsituatie dan neemt de alarmcentrale contact op met (naargelang de situatie) een centrum 112 of een SICAD. De alarmcentrale
zet in geval van spraakcontact met de inzittenden, de oproeper in wacht
stuurt alle verplichte en beschikbare nuttige gegevens elektronisch door naar de noodcentrale
belt met de noodcentrale om een beknopte toelichting te geven van het incident
stelt de inzittenden in verbinding met de operator
trekt zich terug uit het gesprek tenzij de noodcentrale vraagt om in het gesprek te blijven (bv. voor taalondersteuning)
Stelt de alarmcentrale tijdens deze procedure vast dat er geen sprake meer is van urgente nood, dan brengt ze de noodcentrale op de hoogte die uitgestuurde mensen en middelen kan annuleren.
STAP 3: archivering eCalls
De alarmcentrale is verplicht om de eCalls te archiveren. Daarnaast wordt een logboek bijgehouden van alle eCalls. Tot slot bezorgt de centrale jaarlijks een overzicht van alle oproepen aan de FOD BiZa.
Vanaf 25 januari 2019
De regels zijn van toepassing vanaf 25 januari 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). In afwachting van het ministeriële besluit met de procedure die moet worden gevolgd wanneer geen spraakcontact kan worden gemaakt met de inzittenden, moeten de alarmcentrales de situatie beoordelen op basis van de gegevens waarover ze beschikken en eventuele omgevingsgeluiden.

Bron:  Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, BS 15 januari 2019.

Extra informatie: Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG, Pb.L. 19 mei 2015, afl. L123/77.