Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2018Dit lijvige wetboek bundelt alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie, aangevuld met omzendbrieven en andere belangrijke beleidsstukken. Editie 2018 is helemaal bijgewerkt tot en met 31 december 2017. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2018Het Interventiezakboekje bevat 68 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Strategische veiligheids- en preventieplannen verlengd tot eind 2019

Nieuws - 12/02/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale regering heeft de strategische veiligheids- en preventieplannen (2014-2017) ongewijzigd verlengd tot eind 2019. De 109 betrokken steden en gemeenten die over een dergelijk plan beschikken, kunnen dus de komende 2 jaar blijven gebruik maken van dezelfde subsidie. Door de verlenging wordt het in de toekomst mogelijk om de SVPP-cyclus te laten samenvallen met de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en het nieuw Nationaal Veiligheidsplan. Op lokaal niveau wordt dan weer gezorgd voor een betere afstemming met de nieuwe cyclus van zonale veiligheidsplannen die op 1 januari 2020 start.
Doelstellingen verlengd
De doelstellingen van de SVVP worden verlengd tot 31 december 2019. Herinner dat bij de invulling van de plannen prioritair moest worden ingezet op de aanpak van GAS-inbreuken, geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie, eigendomscriminaliteit, terrorisme, gewelddadige radicalisering, georganiseerde misdaad, financiële, economische, fiscale, sociale fraude en corruptie, cybercriminaliteit of verkeersveiligheid. Iedere stad en gemeente heeft op basis van haar Lokale Veiligheidsdiagnostiek een lijst opgesteld van fenomenen waar ze mee te kampen heeft, en de prioriteiten gekozen die in hun plan verder willen ontwikkelen en aanpakken. In principe worden die items de komende 2 jaar gewoon verdergezet. Een evaluatie van de SVPP heeft al aangetoond dat het aantal feiten van overlast, inbraken en intrafamiliaal geweld in het bijzonder gevoelig gedaald is sinds hun lancering in 2014.
Al krijgen de steden en gemeenten wel de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. Willen ze een nieuw fenomeen toevoegen dan moet dit evenwel gebaseerd zijn op een lokale veiligheidsdiagnostiek waaruit duidelijk en objectief blijkt dat het fenomeen een risicofactor vormt voor de gemeente.
Uitbetaling in schijven
De uitbetaling van de toelage is ongewijzigd: er wordt dus ook in 2018 gewerkt met een voorschot (80%)/saldosysteem (20%). De betrokken steden en gemeenten ontvangen in februari nog (meteen na publicatie van de verlengingsbesluiten) een eerste schijf van het voorschot voor 2018. Een tweede schijf volgt ten vroegste in juni een derde in oktober. Het saldo wordt betaald na controle van de ingediende uitgaven en het afsluiten van de definitieve jaarlijkse afrekening.
Voor 2019 staat de storting van de eerste schijf van het voorschot gepland voor het eerste kwartaal. Nadien wordt de procedure van 2018 gevolgd.
Vanaf 1 januari 2018
Het verlengingsKB en MB hebben retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2018.

Bronnen: 
-Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017, BS 5 februari 2018.
-Ministerieel besluit van 27 december 2017 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019, BS 5 februari 2018.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten, BS 29 november 2013.
Ministerieel besluit van 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017, BS 31 december 2013.
- Meer info over de SVPP 2014-2017 en de verlenging op de website Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken: www.besafe.be