Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje Politiestatuut 2018Het Zakboekje Politiestatuut 2018 bundelt alle informatie over het personeelsstatuut bij de politie. In de editie 2018 zijn er wijzigingen verwerkt over o.a. de hoedanigheid van OGP/HPK, cumulatie, toegang tot de basisopleiding, de wedde, verloven en afwezigheden, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Verkeersvademecum 2018In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.

Interventiezakboekje 2018Het Interventiezakboekje bevat 68 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verplichte stage na basisopleiding INP verlengd tot 2020

Nieuws - 09/02/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De tijdelijke maatregel die net benoemde ‘inspecteurs van politie’ verplicht om na hun basisopleiding een half jaar stage te lopen op hun nieuwe werkplaats, wordt verlengd. Wie met de basisopleiding INP is gestart vóór 1 januari 2020, zal na zijn benoeming nog een kennismakingsstage moeten volgen in de politiezone of -dienst waar hij of zij terechtkomt.
Normaal gezien moesten alleen INP’s die met hun basisopleiding waren gestart tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2017, stage lopen in de politiezone of -dienst waar ze na hun benoeming terechtkwamen. Men ging er immers van uit dat het ‘KB tot verbetering van de regels voor de basisopleiding en stage’ tegen begin 2017 klaar zou zijn. Dat KB bevat wijzigingen die werden voorgesteld na de evaluatie van de hervormde basisopleiding tot inspecteur van politie die sinds 1 oktober 2015 van kracht is. Het heeft onder meer de bedoeling om te beslissen of de stage geïntegreerd zal worden in de basisopleiding en of ze zal worden uitgebreid tot de andere niveaus van het operationeel kader.
Kennismakingsstage
Maar die deadline bleek onhaalbaar. Er is nog steeds geen beslissing over de aanpassing van de reglementaire teksten. De regering kon dan ook niet anders dan de stageverplichting te verlengen: wie met de basisopleiding INP is gestart vóór 1 januari 2020, zal na zijn benoeming ‘een kennismakingsstage’ moeten volgen.
Gedurende die 6 maanden krijgt de INP de kans om onder intensieve begeleiding door één of meerdere mentors - politieambtenaren van het betrokken korps, het commissariaat-generaal of de algemene directie - de eigenheden van zijn nieuwe werkplek te leren kennen. De regering heeft de maatregel destijds ingevoerd vanuit de noodzaak om inspecteurs die hun eerste stappen zetten op het terrein, beter te begeleiden.
Beslissing na stage
Op basis van de evaluatieverslagen tijdens de stage neemt de korpschef, de commissaris-generaal of de betrokken directeur-generaal een van volgende beslissingen: de stagiair heeft zijn stage goed afgewerkt, de stage wordt verlengd, of de stagiair wordt ontslaan of herplaatst wegens beroepsongeschiktheid. Voordat deze beslissing wordt genomen, wordt de stagiair gehoord. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordiger door een advocaat, een personeelslid en een lid van een erkende vakorganisatie.
Aanvaarding beslissing
Binnen de 7 dagen vanaf de ontvangst van het voorstel, laat de stagiair weten of hij de beslissing aanvaard of niet. Zo niet, volgt een procedure voor de paritaire commissie. Die kan alsnog een andere beslissing adviseren. Indien het paritair comité de negatieve beoordeling bevestigt, volgt het ontslag of de herplaatsing.

Bron:
Koninklijk besluit van 18 januari 2018 betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 6 februari 2018.
- Ministerieel besluit van 25 januari 2018 betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 6 februari 2018.

Extra informatie:
- Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 15 mei 2014.
- Ministerieel besluit van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 15 mei 2014.
- Ministerieel besluit van 24 september 2015 houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 29 september 2015.
- Koninklijk besluit van 24 september 2015 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 29 september 2015.