Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politie mag camerabeelden publieke ruimten pas in real time bekijken na 8 uur opleiding

Nieuws - 26/03/2014
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale regering heeft beslist dat alleen agenten van politie, Calog-leden en militairen die ter beschikking zijn gesteld van het Calog, de livebeelden van vaste bewakingscamera’s op niet besloten plaatsen (openbare wegen, parken, gemeentepleinen, enz.) mogen bekijken. Ze verplicht hen bovendien om eerst een opleiding te volgen.
Gedurende 8 uur moeten ze, naast praktische oefeningen, volgende vakken onder de knie moeten krijgen:
de beginselen van observatie en herkenning van gedragingen en situaties die gemeld moeten worden in het kader van camerabewaking. Hierbij komen ook de basisprincipes van de privacywetgeving ter sprake;
de functie van operator en deontologie.
De opleiding zal gegeven worden door de politiescholen. Maar pas nadat ze zijn aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken (of zijn gemachtigde). De scholen moeten hiervoor aantonen dat de cursus minstens de opgegeven vakken bevat en ze het nodige didactische materiaal ter beschikking hebben. Er komt ook een eenvormige syllabus voor alle cursisten, goedgekeurd door de minister. De politiescholen zijn verplicht om dit studiemateriaal aan hun studenten te geven. Geïnteresseerde politiescholen kunnen zich alvast kandidaat stellen.
Wie de cursus heeft doorlopen, moet worden aangewezen door de korpschef van de betrokken politiezone, het diensthoofd of de betrokken directeur van de federale politie vooraleer hij effectief livebeelden mag bekijken. Wanneer ze tijdens het bekijken van de beelden feiten opmerken die een misdrijf (kunnen) opleveren of een schadegeval, overlast of openbare ordeverstoring (kunnen) veroorzaken, zijn ze verplicht om dit door te geven aan de politiedienst onder wiens controle ze de beelden bekijken. Die zal op zijn beurt de nodige actie(s) ondernemen.
Het KB van 9 maart 2014 treedt in werking op 3 april 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen, BS 24 maart 2014.

Extra informatie:
- Wet van 31 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 31 mei 2007. (‘Camerawet’)
Wet van 12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 18 december 2009.