Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Viviane Scholliers sinds 1 juni aan het hoofd van Brussel Preventie & Veiligheid

Nieuws - 09/06/2016
-
Auteur 
Laure Lemmens


De kogel is door de kerk. De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft Viviane Scholliers aangesteld als ‘Hoge Ambtenaar’ van de gloednieuwe ION (instelling van openbaar nut) Brussel Preventie & Veiligheid, de dienst die op termijn moet uitgroeien tot hét referentiepunt voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid in het hoofdstedelijk gewest.
Scholliers kreeg op 26 mei een mandaat van 5 jaar. Dat loopt van 1 juni 2016 tot en met 1 juni 2021. Als hoofd van de ION (rang A5) zal ze gedurende die periode, samen met haar adjunct en teamleden instaan voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Brusselse regering, de minister-president en de Brusselse Hoge Ambtenaar die belast is met de coördinatie van de veiligheids- en preventieplannen op gewestelijk niveau. Onder meer in verband met de uitwerking van het Brussels Preventie- en Veiligheidsplan, de subsidiëring van veiligheidsinitiatieven en de voorbereiding van de Lokale Preventie- en buurtplannen. Maar ze krijgt ook de verantwoordelijkheid over de andere taken van Brussel Preventie & Veiligheid zoals de toewijzing van de middelen van het Fonds Europese Toppen, de medewerking aan het veiligheid- en preventiebeleid bij de politiediensten en de uitreiking van brandpreventieadviezen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige, milieu- of exploitatievergunningen. Dit laatste doet de ION in samenwerking met de technische en operationele diensten van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Herinner dat de komst van de ION is een rechtstreeks gevolg van de Zesde Staatshervorming. Daarbij werden heel wat federale bevoegdheden op het gebied van veiligheid en preventie overgedragen naar de Gewesten. De nieuwe instelling moet zorgen voor samenhang in de uitvoering van het beleid. Alle aangelegenheden die verband houden met het Brusselse preventie- en veiligheidsbeleid worden er in samengebracht.
Wie Scholliers zal bijstaan als adjunct-leidend-ambtenaar, is nog niet duidelijk. Tijdens een eerste selectieronde werd immers geen geschikte kandidaat gevonden voor die post. De tweede selectieronde werd op 10 mei 2016 afgesloten.

Bron:  Personeel. - Aanstellingen, BS 8 juni 2016.

Extra informatie:
Oproep tot kandidaturen met het oog op de toewijzing van de mandaten van leidend ambtenaar (A5) en adjunct leidend ambtenaar (A4+) bij de instelling van openbaar nut « Brussel Preventie & Veiligheid », BS 19 november 2015.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van adjunct leidend ambtenaar (A4+) van Brussel Preventie & Veiligheid, BS 5 april 2016.
Oproep tot kandidaturen met het oog op de toewijzing van de mandaat van adjunct leidend ambtenaar (A4+) bij de instelling van openbaar nut « Brussel Preventie & Veiligheid », BS 5 april 2016.
Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, BS 10 juni 2015.
- Persbericht ‘Aanwijzing hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad’, 13 mei 2016.