Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst. Bij sommige publicaties, zoals de politiegidsen, krijgt u meteen 15% korting (actie geldig tot 28/01/2019).

Verkeersspecialist (nu -15%)



Verkeersspecialist is hét maandelijkse vakblad voor mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen en Brussel. Neem nu een abonnement via de webshop en krijg 15% korting.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)



Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)



Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)



Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Extra bevoegdheden voor Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid

Nieuws - 06/10/2015
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid, dat sinds begin juni de Nationale Veiligheidsraad bijstaat, bepaalt mee wie als analist of deskundige aan de slag mag bij OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. De leden van het comité maken immers deel uit van de jury bij de vergelijkende wervingsselecties van analisten én behoren tot de commissie die een rangschikking opmaakt van geschikte kandidaten voor de betrekkingen van deskundige en de betrekkingen van administratief personeel.
College voor Inlichting en Veiligheid
Het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid neemt daarbij de taken over van het vroegere College voor Inlichting en Veiligheid. Dat werd op 5 juni 2015 opgeheven na de komst van de Nationale Veiligheidsraad, sinds begin dit jaar de formele opvolger van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid. Nieuw daarbij is onder meer de structurele aanpak in de organisatie en coördinatie van ons algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid. Met meer leden aan tafel. Zo nemen naast de Eerste minister en de ministers van Justitie, Defensie, Binnen- en Buitenlandse Zaken, ook de administrateur-generaal van Staatsveiligheid, de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en Defensie, de commissaris-generaal van de federale politie, de directeur van het OCAD, de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en de federale procureur aan de vergaderingen deel.
Ondersteuning Nationale Veiligheidsraad
Om de uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te verzekeren werden op 5 juni 2015 2 ondersteunende organen opgericht: een ‘Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid’ en een ‘Coördinatiecomité voor de Inlichting en Veiligheid’. Dat laatste bestaat uit alle leidinggevenden van de diensten en overheden die betrokken zijn bij het inlichtingen- en veiligheidsbeleid. Permanente leden zijn bijvoorbeeld de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van het leger, de directeur van het OCAD, de commissaris-generaal van de federale politie, de directeur-generaal van de Algemene Directie Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken (of een vertegenwoordiger), een lid van het College van procureurs-generaal en de federale procureur. Zij mogen dus voortaan mee beslissen wie als analist of deskundige werkt bij de OCAD. Al volstaat de afvaardiging van één comitélid voor de jury bij de selectie van analisten en 2 leden voor de commissie bij de selectie van deskundigen.
Veiligheidsclassificatie
Via een tweede KB krijgen de permanente leden van het Coördinatiecomité nog een bijkomende bevoegdheid: zij worden voortaan beschouwd als overheid van oorsprong, gemachtigd om de classificatiecode ‘zeer geheim’ toe te kennen aan geclassificeerde informatie. Ze mogen dat classificatieniveau ook wijzigen of de classificatie afschaffen. Deze taak behoorde in het verleden tot de leden van Staatsveiligheid die de administrateur-generaal van Staatsveiligheid daartoe had gemachtigd.
5 juni 2015
Beide KB’s van 27 september 2015 treden retroactief in werking op 5 juni 2015, de dag waarop het Coördinatiecomité werd opgericht.

Bronnen: 
-Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 2 oktober 2015.
-Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, BS 2 oktober 2015.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid, BS 5 juni 2015.
Koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, BS 30 januari 2015.