Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Code 78 niet meer altijd op rijbewijs B+E

Nieuws - 21/11/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Voortaan moet geen code 78 (beperking tot rijden met ‘automatic’) meer worden aangebracht op het rijbewijs B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E indien de houder van dit rijbewijs ook al een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en/of D+E bezit zonder vermelding van code 78.
De federale regering versoepelt daarmee de beperkingen tot rijden met een automatic (‘code 78’) van categorie B + E voor personen die al een rijbewijs hebben voor een handgeschakeld voertuig. Dat moet vooral de formaliteiten voor de transportsector verminderen. Die sector ruilt grote vrachtwagens steeds vaker voor kleinere automatisch geschakelde voertuigen zoals personenwagens met aanhangwagen of kleine bestelwagens.
Code 78
Wie vandaag een rijexamen aflegt met een automatische versnellingsbak, krijgt een beperking (‘code 78’) op zijn rijbewijs en mag bij uitbreiding niet met een handgeschakeld voertuig rijden. Als iemand dat wel wil, moet die zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen met een handgeschakeld voertuig.
Het RijbewijsKB bevat wel een aantal uitzonderingen op deze ‘code 78’. In bepaalde gevallen mag wél zonder beperkingen met een handgeschakeld voertuig worden gereden wanneer men zijn rijbewijs met een automatic behaalde: momenteel moet geen code 78 worden aangebracht op het rijbewijs voor categorieën C (vrachtwagen), C+E (vrachtwagen + aanhangwagen), D (bus) of D+E (bus + aanhangwagen) wanneer de houder ook een rijbewijs B, B+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E bezit voor een handgeschakeld voertuig.
Uitbreiding
Volgens de huidige bepalingen van het RijbewijsKB krijgt dus iemand die zijn rijbewijs B (of B+E) behaalt met een automatische versnellingsbak, automatisch code 78 op zijn rijbewijs, ook al heeft hij of zij al een rijbewijs B voor een handgeschakeld voertuig.
Dat verandert nu onder Europese impuls.
Op 4 mei 2020 werd door de Europese Commissie beslist (Richtlijn 2020/612) dat de lidstaten minder vaak de beperking tot automatics moeten opnemen op het rijbewijs wanneer de betrokkene al over een ander rijbewijs beschikt voor een handgeschakeld voertuig.
Tot de inwerkingtreding van de richtlijn op 25 mei 2020 konden de lidstaten alleen beslissen om geen beperkingen op te nemen voor voertuigen met automatische versnellingsbak op rijbewijzen C, C+E, D of D+E. Dus alleen voor vrachtwagens- en bussen (met of zonder aanhangwagen). Nu kunnen ze beslissen om houders van een rijbewijs B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 of D1+E zonder beperkingen te laten rijden met ‘een voertuig met automatische schakeling’ als ze ook een rijbewijs B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 of D1+E bezitten voor een handgeschakeld voertuig.
De Europese Commissie volgde daarmee de tendens van de transportsector om vaker gebruik te maken van kleinere automatisch geschakelde voertuigen zoals personenwagens, kleine busjes of bestelwagens.
Omzetting
De federale regering maakt nu gebruik van die verruimingsoptie.
Voortaan wordt in België geen code 78 meer aangebracht op het rijbewijs voor categorie
B+E (personenwagen + aanhangwagen);
C1 (vrachtwagen met mtm tussen 3.500 en 7.500kg);
C1+E (vrachtwagen met mtm tussen 3.500 en 7.500kg + aanhangwagen);
C (vrachtwagen met mtm van meer dan 3.500kg);
C+E vrachtwagen met mtm van meer dan 3.500kg + aanhangwagen);
D1 (bus max. 8 meter lang en 16 passagiers);
D1+E (bus max. 8 meter lang en 16 passagiers + aanhangwagen);
D (bus); of
D+E (bus + aanhangwagen);
indien de houder van dit rijbewijs ook al houder is van een rijbewijs van categorie B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en/of D+E, zonder vermelding van code 78.
 
Andere wijzigingen
De federale regering maakt van de gelegenheid gebruikt om nog enkele andere bepalingen te actualiseren. Onder meer in verband met de inlichtingenfiches voor het Europees rijbewijs.
In werking: 16 november 2023.

Bron:  9 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs,BS 16 november 2023, bl. 105825.

Extra informatie: RijbewijsKB