Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Slachtoffers binnenkort geïnformeerd over voorlopige hechtenis verdachte

Nieuws - 17/04/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Slachtoffers van fysiek of psychisch geweld worden straks ingelicht wanneer de verdachte van het misdrijf wordt aangehouden of vrijgelaten. De wetgever introduceert een uniform informatierecht in de Wet op de voorlopige hechtenis. Zij het onder strikte voorwaarden en met beperkingen.
Uniform informatierecht
Momenteel hebben slachtoffers geen wettelijk recht op informatie m.b.t. de voorlopige hechtenis. Ze worden dus niet automatisch op de hoogte gebracht wanneer een verdachte wordt aangehouden, in vrijheid wordt gesteld of wanneer de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht wordt uitgevoerd. In sommige gerechtelijke arrondissementen zijn er vanuit het openbaar ministerie wel bepaalde richtlijnen opgesteld. Maar die zijn er dus niet overal. Bovendien zijn de bestaande richtlijnen niet overal dezelfde.
De federale wetgever creëert daarom een uniforme wettelijke basis voor een informatierecht ten aanzien van slachtoffers zodat over de grenzen van de arrondissementen heen dezelfde regels worden toegepast.
Voorwaarden en beperkingen
Maar het informatierecht is niet absoluut. Er gelden voorwaarden en beperkingen:
- alleen benadeelde en burgerlijke partij
Het informatierecht bestaat ten aanzien van slachtoffers die geregistreerd zijn als benadeelde persoon en de burgerlijke partijen.
- alleen bij aantasting of bedreiging fysieke en/of psychische integriteit
De benadeelde persoon of de burgerlijke partij kunnen in kennis worden gesteld van het verloop van de voorlopige hechtenis van de verdachte van een misdaad of een wanbedrijf waarbij de fysieke en/of psychische integriteit van henzelf of van een derde die ze vertegenwoordigen, werd bedreigd of aangetast.
- informatie over 4 aspecten
De meegedeelde informatie heeft betrekking op 4 aspecten:
het afleveren of het opheffen van een bevel tot aanhouding;
het uitvoeren van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht;
de beslissing tot invrijheidstelling;
de voorwaarden die in het belang van de benadeelde persoon of de burgerlijke partij worden opgelegd evenals het opleggen van nieuwe voorwaarden, het gedeeltelijk of geheel opheffen of het wijzigen ervan (overeenkomstig artikel 36) in het geval van een beslissing tot invrijheidstelling onder voorwaarden of tegen borgstelling en een beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling.
- niet altijd
De griffie informeert de benadeelde persoon of de burgerlijke partij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24e via het meest geschikte communicatiemiddel, tenzij er een aanwijsbaar risico bestaat dat de verdachte als gevolg van de kennisgeving schade zou kunnen worden berokkend.
De benadeelde persoon of de burgerlijke partij kunnen ook verzoeken dat een afschrift van de informatie aan hun raadsheer of aan de bevoegde diensten van de gemeenschappen wordt bezorgd.
Een later KB zal de precieze procedures duiden.
In werking
De wet van 2 maart 2023 treedt in werking op 1 april 2024 (de eerste dag van de 12e maand te rekenen van de dag volgende op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  2 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen,BS 14 april 2023, bl. 38991.